Fredag, 22.09.2023 - 07. Rabi' Awwal 1445 h.

De ti som fikk gledesbebudet om paradiset

De ti som fikk gledesbebudet om paradiset

De ti som fikk gledesbudet om paradiset er ment for elever ved videregående skole (Vg1–3) som studerer ved menigheter i Norge. Hensikten er at elevene studerer den samme boken fra Vg1 til Vg3. Gjennom ti forskjellige historier vil elevene få en god innføring i de mest sentrale delene av livet til de ti følgesvennene som fikk gledesbudet. De ti som fikk gledesbudet om paradiset inneholder historier, illustrasjoner og oppgaver: • Historiene gjør elevene kjent med de ti følgesvennene. • Illustrasjonene skal gi en forståelse av hvor hendelsene fant sted. • Oppgavene tester elevenes kunnskap og forståelse, samtidig som elevene demonstrerer at de selv også klarer å skrive ytterligere om faget på egen hånd. Hovedmålet er å utvikle denne egenskapen hos elevene ved at de jobber med oppgavene i boken.

Sted: http://noor92publications.no/?book_categories=barnas-hjorne, Oslo

Telefon: 93267201

Pris: 0KR