Fredag, 02.12.2022 - 08. Jamad Awwal 1444 h.
Profeten Mohammads hustruer

Profeten Moḥammads hustruer er en bok som vil gi elevene bedre innsikt i den rollen profetens hustruer hadde i å styrke og spre læren om islam. Boken er ment for grunnskoleelever fra 8. til 10. trinn som studerer ved menigheter i Norge. Elevene vil lære om 12 kvinner som var gift med profeten Moḥammad. Disse kvinnene tilhører islams første generasjon som • fikk sin tro satt på prøve gjennom harde dager i Mekka da troen ble innledet • utvandret for troen til Etiopia og senere til Medina • var med på å bygge opp samfunnet i Medina • brakte læren om islam videre til de kommende generasjonene Historiene er etterfulgt av oppsummerende oppgaver og oppgaver som krever videre studier. Boken legger vekt på prosjektarbeid, og ved hjelp av historier, illustrasjoner og oppgaver vil det bli lærerikt og morsomt for elevene. Gjennom bokens oppbygging vil historiene skape en god sammenheng, gi en fin utvikling og tilrettelegge for dypere forståelse.

Sted: http://noor92publications.no/?book_categories=barnas-hjorne, Oslo

Telefon: 93267201

Pris: 0KR