Lørdag, 02.12.2023 - 18. Jamad Awwal 1445 h.
De fire imamene

Det er mange imamer og skriftlærde som har utmerket seg opp gjennom islams historie, men fire imamer har en unik status og popularitet. Majoriteten av muslimene baserer sine religiøse kunnskaper på læren til disse imamene og følger det de har konkludert med, og legger deres konklusjoner til grunn for videre studier. I denne boken vil leserne lære mer om de fire imamene, som kom fra Kufa, Medina, Mekka og Bagdad, men læren deres har spredd seg til hele verden. Leserne vil få innblikk i deres vei til kunnskapen, hvilke fag de interesserte seg for, og hvor de reiste for å oppnå kunnskap. Boken inneholder også imamenes råd til sine elever og beskriver deres innsats for å spre kunnskapen om religionen og hvordan de behandlet andre og deres forhold til Gud og profeten Moḥammad.

Sted: http://noor92publications.no/?book_categories=barnas-hjorne, Oslo

Telefon: 93267201

Pris: 0KR