Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Å heve hendene i skuddbønn etter tidebønn

Å heve hendene i skuddbønn etter tidebønn

En redigert oversettelse av ‘Abd-ol-Fattāḥ Abō Ghoddah al-Ḥalabīs (1917–1997) kompilerte verk Thalāth rasā’il fī istiḥbāb ad-doʻā’ wa rafʻ al-yadayn fīhi baʻda aṣ-ṣalawāt al-maktōbah, med innledning av Abo Mahi Yasir Hussain. Majoriteten blant muslimer mener at det å be skuddbønn med hendene hevet etter tidebønnen er en praksis med grunnlag i profeten Moḥammads tradisjon. Skuddbønn er ikke en handling som er begrenset til en spesifikk tid eller et sted. Å heve hendene under skuddbønn etter tidebønn diskuterer framfor alt om det er tillatt å heve hendene i skuddbønn etter tidebønn, eller ikke. Men boken legger også vekt på tradisjoner som å stryke hendene over ansiktet etter skuddbønn og å be skuddbønn samlet etter tidebønn. Denne praksisen blir kritisert av noen muslimer, derfor er det viktig å belyse denne praksisen og dens opprinnelse. Forskningen argumenterer for at en praksis' gyldighet er avhengig av kontekst og bevis, og at ugyldighet er avhengig av direkte forbud. Derfor er hovedmålet med forskningen å illustrere og klargjøre praksisens gyldighet, analysere argumentene for og mot og undersøke uenigheten.

Sted: http://noor92publications.no/?book_categories=rettsvitenskap-al-fiqh, Oslo

Telefon: 93267201

Pris: 0KR