Lørdag, 02.12.2023 - 18. Jamad Awwal 1445 h.

Viktig undersøkelse om religion og økonomi

Viktig undersøkelse om religion og økonomi

Forskere fra PRIO (Peace Research Institute Oslo) søker muslimske kvinner og menn over 20 år til en spørreundersøkelse om religion og økonomi. Hvis du vil være med, kan du finne spørreskjemaet her.

 

www.prio.org/FINEXSurvey

 

Du kan fylle ut spørreundersøkelsen på telefon eller PC, og du kan velge norsk, engelsk, arabisk, urdu, bosnisk, somali, tyrkisk, dansk, svensk eller finsk. Velg språk med menyen øverst til høyre i spørreskjemaet.

 

Hvorfor bør du delta?

Ny kunnskap kan bidra til bedre muligheter for lån til bolig for muslimer i Norge. Det tar bare 8-10 minutter å svare på spørsmålene i undersøkelsen. Det er frivillig å delta, og svarene behandles anonymt.

 

Om prosjektet

Prosjektet heter FINEX Financial exclusion, Islamic finance and housing in the Nordic countries. Man undersøker bruk av banker og andre finanstjenester i Norge og andre nordiske land. Prosjektet spør også om bolig, og andre relaterte temaer. Prosjektet er en vitenskapelig studie og utføres av uavhengige forskere, ikke av myndighetene. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Du kan lese mer om prosjektet her https://www.prio.org/finex

 

Hvordan kan forskerne kontaktes?

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte prosjektleder Torkel Brekke, torkel@prio.org eller Kaja Borchgrevink, kaja@prio.no

Sted: www.prio.org/FINEXSurvey, Oslo

Telefon:

Pris: 0KR