Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.
Å utføre żikr høylytt

Denne boken er en videre fordypning av Gholām Rasōl as-Sa‘īdīs (1938–2016) verk Żikr bil-jahr. Żikr er et svært omfattende begrep. Boken tar for seg żikr med tanke på å ihukomme Gud og profeten Moḥammad (fvmh) høylytt. Det er knyttet ulike situasjoner og tilstander til żikr om det gjøres høylytt eller lavt. Hvis ikke disse situasjonene og tilstandene forstås korrekt, kan det oppstå mange misoppfatninger. Kunnskap om høylytt żikrs bakgrunn vil hjelpe leserne til å forstå og løse misoppfatningene. I denne boken presenteres begrepet żikrs definisjon og dets rolle og mål. Żikrs forskjellige former blir også diskutert slik at leserne kan få tilfredsstillende innsikt i fenomenet å utføre żikr høylytt, som er standpunktet til majoriteten av muslimer. Argumentene vil spesifisere hvilken viktig rolle żikr spiller for å knytte tjeneren til Herren. Koranens, ḥadīths og de skriftlærdes standpunkt står sentralt for å bevise gyldigheten til tradisjonen med å utføre żikr høylytt. Hensikten er å etablere tradisjonen gjennom disse hovedkildene i islam. Hoveddiskusjonen fokuserer på om det å utføre żikr høylytt er kjetteri eller tradisjon, derfor blir denne filosofien grundig undersøkt og oppklart basert på islams hovedkilder. Leserne vil få innblikk i viktige begreper, termer og diskusjoner. Bokens praktiske siktemål er å granske motargumenter og demonstrere hvordan de skriftlærde vurderer en sak. Klikk her for å lese boken: http://noor92publications.no/?book_categories=rettsvitenskap-al-fiqh

Sted: Tante Ulrikkes vei 38b, Oslo

Telefon: 93267201

Pris: 0KR