Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.
Zakat al-fitr

Zakat al-fitr

  • 04.06.2018
  • Basim Ghozlan

Zakat al-fitr er en type skatt som profeten (fvmh) har pålagt muslimer å betale i forbindelse med id al-fitr. Den skiller seg fra zakah, velferdskatt, ved at den angår selve personen og ikke eiendom eller  eiendeler. Man må, med andre ord, ikke være rik for å måtte betale zakat al-fitr. Har man det man trenger, er man pålagt å betale denne skatten.

Meningen med zakat al-fitr er både renselse for en selv og hjelp for de fattige slik at de kan feire id. Profeten fvmh sa angående denne skatten: «Zakat al-fitr er renselse for den fastende [fra feil som er sagt eller gjort under fasten] og en hjelp til de fattige. Betales den før id-bønnen blir den betraktet som zakat al-fitr. Betales den etter id-bønnen blir den betraktet som en vanlig almisse».

Hvor mye?

Zakat al-fitr er i Norge i 2018 beregnet til å være 75 kr. per person. Enkelte moskeer kan ha beregnet en annen sum. Hvis du er i tvil så kontakt din lokale moské.

Hvem betales det for?

Alle muslimske medlemmer i husholdningen, store og små, menn og kvinner. Den som forsørger familien betaler for alle medlemmer under hans/hennes ansvar.

Hvem betales zakat al-fitr til?

Den betales til fattige man ikke har forsørgelsesansvar for. Man kan f.eks. ikke betale det til sin egen far eller sine barn. Det er imidlertid mulig å betale zakat al-fitr til sin nabo dersom han/hun er å anse som fattig.

Når skal zakat al-fitr betales?

Noen lærde mener at zakat al-fitr må betales før id-bønnen på selve id-dagen. Andre mener den kan betales i løpet av de siste dagene av ramadan. I dagens samfunn er det flere og flere lærde som mener at det er greit å betale det når som helst i ramadan og frem til id-bønnen starter. Dette blir særlig viktig når avstanden mellom den som betaler og de som mottar er stor, slik at den rekker å komme fram til id al-fitr.

Hvordan betaler man?

Zakat al-fitr skal helst betales til lokale trengende, men hvis man ikke finner fattige i sitt lokale samfunn, kan man godt sende beløpet til andre steder.

Man kan enten betale direkte til trengende, eller betale til noen som kan forvalte det videre, f.eks. seriøse veldedighetsorganisasjoner som sørger for at pengene kommer fram til id al-fitr.

Noen lærde mener fortsatt at zakat al-fitr må betales i form av korn, dadler eller enkelte andre konkrete matvarer. Dette skyldes en bokstavelig tolkning av kildene. Kontanter er uten tvil til mer hjelp i dagens samfunn enn å begrense støtte til id al-fitr til dadler og korn.

Hva hvis man ikke har betalt det i tide?

Hvis man har glemt å betale zakat al-fitr eller av en eller annen grunn er blitt forhindret fra å betale innen id-bønnen, skal man fortsatt betale det så fort man får anledning.