Torsdag, 09.02.2023 - 18. Rajab 1444 h.

Hvordan vet vi at det finnes en Gud?

Hvordan vet vi at det finnes en Gud?

Hvordan vet vi at det finnes en Gud?

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

For å svare på dette spørsmålet brukte Imam Abu Hanifah, den første av de fire kjente imamene, en praktisk og enkel metode. Han ble spurt av en ateist om han kunne bevise Guds eksistens.

For å svare på dette spørsmålet brukte Imam Abu Hanifah, den første av de fire kjente imamene, en praktisk og enkel metode.
Han ble spurt av en ateist om han kunne bevise Guds eksistens. Imam Abu Hanifah tenkte litt på saken før han laget en avtale med ateisten neste dag for å diskutere dette nærmere. Stedet Abu Hanifah valgte for møtet lå ved en elvebredd. Neste morgen dukket ateisten opp på møteplassen til avtalt tid. Han ventet og ventet på Abu Hanifah. Med en gang Abu Hanifah kom, spurte ateisten: "Hvorfor kommer du så sent Abu Hanifah?". Abu Hanifah svarte tilbake: "Beklager! Da jeg kom til den andre siden av elven, fant jeg ingen båt jeg kunne bruke for å komme meg over hit. Jeg ventet og ventet. Plutselig begynte trær å vokse opp, de slo seg sammen. Så dukket det opp noen spikre som festet deler av trærne sammen. Til slutt ble det en båt!". Denne forklaringen på Abu Hanifahs forsinkelse likte ateisten ikke. "Slutt å tøyse!" sa han til Abu Hanifah, som så svarte: "Hvis dette med denne båten ikke er troverdig, hvordan kan jeg i så fall tro på at hele universet er blitt til slik det er, uten en skaper?".

Dette svaret til Imam Abu Hanifah som kan virke litt overfladisk, er allikevel godt nok til å få oss på riktig spor når vi prøver å tenke på Guds eksistens. Logikken er at en skapelse alltid må ha en skaper på samme måte som en hendelse alltid har en årsak. Uansett hva det er vi ser i denne verden, er det legitimt å spørre hvem eller hva som står bak. Vi vet alle at verden eksisterer, så hvem har skapt den? At en liten båt ikke kan skape seg selv eller bli til som følge av en rekke tilfeldigheter, er noe de fleste vil slutte seg til. Men spørsmålet om hvordan denne verden ble til, er noe som mange unnlater å tenke nøye igjennom. På denne måten unngår de å se den største sannheten av alle sannheter, nemlig sannheten om at Gud eksisterer.

Koranen oppfordrer mennesker til å iaktta hendelser og fenomener rundt seg. Vi blir oppfordret til å tenke og å bruke fornuften. På denne måten kan vi komme til en erkjennelse om at Gud er alle tings skaper. Et eksempel på en slik oppfordring i koranen, er surah 43, vers 53 der det står: Vi skal vise dem våre tegn på alle horisonter, og i dem selv, til det blir klart for dem at det er sannhetens realitet".

Guds tegn finnes like sterkt i det minste atomet, som i solsystemet. Begge systemene viser at Skaperen er én.
Hvordan blir vi kjent med Guds egenskaper?
Ved å studere naturen rundt oss, kan vi gjøre oss kjent med noen av Guds egenskaper. Vi ser hvor mye barmhjertighet som finnes i skaperverket, mellom foreldre og barn og mellom menn og kvinner. Også i dyreriket er det massevis av barmhjertighet å spore. Vi vet ut fra dette at Skaperen er Den Barmhjertige.

Når vi ser hvor velorganisert denne verden er skapt, der alt følger bestemte regler og faste lover, så forstår vi at skaperen er Den Vise.

Vi ser mange skjønne og vakre ting rundt oss i form av blomster, dyr og mennesker. Han som har skapt alt dette må være Den Vakre
Er det noe plass for tilfeldighet i denne verden?
Selv om vi ofte opplever at ting rundt oss oppfører seg kaotisk og tilfeldig, er det faktisk ingen plass for tilfeldigheter allikevel. Betrakter vi f. eks. en flom eller en orkan, finner vi at hvert eneste atom som beveger seg, følger naturens regler til punkt og prikke. Dette kan illustreres i et laboratorium! Problemet er at vi ikke kjenner til alle påvirkende faktorer. Et annet eksempel er et blad som faller fra en gren på et tre. Bladet faller tilsynelatende helt tilfeldig og lander et eller annet sted på bakken. Veien fra grenen til bakken virker helt vilkårlig. Men er det virkelig slik at tilfeldighet har noe å si selv i dette tilfellet? Vi kan trygt si at hver eneste bevegelse bladet gjør, bør kunne beregnes nøyaktig i et laboratorium dersom vi bare hadde kjent til alle avgjørende faktorer som er med på å bestemme bladets ferd mot bakken. Problemet er at vi ikke kjenner til alle disse faktorene. Dermed klarer vi heller ikke å foreta en vellykket beregning av bladets bevegelser fra det løsner fra sin gren til det lander på bakken. Så hvordan kan tilfeldigheter som egentlig ikke finnes, skape en så velorganisert verden som vi lever i?
  • Se på kroppen din og tenk etter hvordan den fungerer.
  • Ikke du engang, vet hvordan ting inne i deg kan være så nøye tilrettelagt.
  • Se på naturen rundt deg og tenk etter hvor godt organisert den er. Ingen sjanse for tilfeldigheter her.
  • Betrakt den minste levende organismen som finnes og tenk etter hvem som har skapt livet i dette mikroskopiske vesen.
  • Tenk etter hvem som passer på fosteret i mors mage og gir det alt det trenger helt til fosteret kommer ut, sunn og frisk. Ikke engang moren selv har full kontroll med hva som skjer i hennes kropp!

Gud sier i koranen: (Einar Bergs oversettelse) Dere mennesker, der er gjort en lignelse, så lytt til! De, som dere påkaller utenom Gud, kan aldri skape en flue, om de så slo seg sammen om å gjøre det! Om en flue snappet bort noe fra dem, kan de ikke redde det fra den! Skrøpelig er de påkallende og det påkalte K. 22.72