Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.
Yaum arafah (arafah-dagen)

Yaum arafah (arafah-dagen)

  • 05.01.2010
  • Øyvind Færevik

Yaum Arafah er en viktig dag for muslimene. Den faller på 9.

Yaum Arafah er en viktig dag for muslimene. Den faller på 9. Dhul Hijja (12. måned i det hijri-året). Arafah er navnet på et område sør-øst for Mekka.
Pilegrimene samler seg der denne dagen. Man begir seg dit etter soloppgang.. Der påkaller man også Allah og kommer Ham i hug, blant annet sier man Allah Akbar og labayka Allahumma labayk. Å være samlet på Arafah er den viktigste av Hajjhandlinger. I en hadith sier Profeten: Al-Hajj er Arafah.

Yaum Arafah er en viktig dag også av andre grunner.

Det var på denne dagen følgende vers i Koranen ble åpenbart:

K. 5:3 "I dag har jeg fullbrakt deres religion, og fullbyrdet Min nåde mot dere og godtatt islam som religion for dere."

Det er også flere vers i Koranen som skal vise til denne dag.

Det er ønskelig (sunnah) å faste for de som ikke er på Hajj denne dagen. I en hadith etter Abu Qutaada (radya Allahu anhu) som vi finner i Muslim hører vi at Allahs sendebud (salla Allahu alayhi wa sallam) ble spurt om det å faste denne dagen. Han sa: "Det gjør bot for det forrige,og det kommende årets synder."

De som er på Arafah denne dagen faster derimot ikke.

I andre hadither kan vi lese at Allah tilgir synder på denne dag at Han frigir mennesker fra Ilden i større grad enn alle andre dager. Det er også på denne dag Allah tok en pakt fra avkommet til Adam om å vitne om at Han er Herren.

Det er kanskje verdt å nevne at arafh-dagen er den dagen som kommer like før id ul-adha. Slik ser vi at alle disse dagene fra denne hijri-måneden er veldig velsignet.

Yaum arafah er altså en stor og viktig dag for muslimene.