Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Profeten Muhammeds (fvmh) avskjedstale

Profeten Muhammeds (fvmh) avskjedstale

Profeten Muhammeds, Allahs fred og velsignelse være med ham, siste preken er kjent som Khutbatul Wada’. Den nevnes i nesten alle hadith-bøker.

Profeten Muhammeds, Allahs fred og velsignelse være med ham, siste preken er kjent som Khutbatul Wada’. Den nevnes i nesten alle hadith-bøker. Prekenen var lang og inneholdt instruksjoner om mange saker. Talen er så viktig at vi alle bør rette vår oppmerksomhet til budskapet og veiledningen den gir oss.
Følgende ahadith i ’Sahih al-Bukhari’ viser til prekenen og siterer deler av den. (Se ’Sahih al-Bukhari’, hadith 1623, 1626, 6361). Imam Muslims ’Sahih’ viser også til denne preken i hadith nr. 98. Imam at-Tirmidhi nevner prekenen i ahadith 1628, 2046, 2085. Imam Ahmed bin Hanbal har gitt oss den lengste og kanskje den mest komplette versjonen av denne talen i hans ’Musnad’, hadith nr. 19774.

Avskjedspreken ble avholdt foran en stor folkemengde, under Hajj, den 9. Dhul-Hijjah i år 10 (etter Hijra) i Uranah-dalen av Arafat fjellet.

Etter å ha priset og takket Allah sa Profeten (fvmh):
Å dere mennesker! Hør oppmerksomt på meg, for jeg vet ikke om jeg fremdeles vil være blant dere etter dette året. Hør derfor nøye etter hva jeg forteller dere, og bring disse ordene videre til de som ikke kunne være her idag.

Å dere mennesker! Akkurat som dere holder hellig denne måned, denne dag og denne by, må dere også akte livet og eiendommen til enhver muslim som en hellig forpliktelse. Lever de goder som er betrodd dere tilbake til de rettmessige eierne. Skad ingen, slik at dere ikke skades. Husk at dere vitterlig skal møte deres Herre, og at han vil veie deres gjerninger. Allah har forbudt dere å ta renter, og alle renteforpliktelser vil derfor heretter bortfalle. Din opptjente kapital derimot, er din egen og kan ikke røres. Dere skal hverken påføre andre urettferdighet eller akseptere urettferdighet mot dere selv. Allah har bestemt at alle renter skal opphøre, og alle rentene som Abbas ibn Abd al-Muttalib hadde til gode skal ettergis.

Enhver rett til blodhevn fra før islam faller heretter bort, og den første rett jeg frasier er den som stammer fra mordet på Rabi' ibn al-Harith.

Å dere mennesker! De vantro fusker med kalenderen for å tillate det som Allah har forbudt, og å forby det som Allah har tillatt. Antall måneder fremfor Allah er 12. Fire av dem er hellige, tre av disse i rekkefølge, og den fjerde kommer alene mellom månedene Jumada og Shaban.

Vokt dere for Satan, for å sikre deres religion. Han har mistet alt håp om å villede dere i viktige saker, så vær på vakt slik at dere ikke følger ham i de mindre sakene.

Å dere mennesker! Det er sant at dere har rettigheter overfor deres kvinner, men de har også rettigheter overfor dere. Husk at dere har tatt dem som deres koner under ansvar overfor Allah og med Hans tillatelse. Hvis de gir dere deres rett, så har de rett til å bli forsørget i vennlighet. Behandle deres kvinner godt og vær vennlig mot dem, for de er deres partnere og trofaste hjelpere. Det er deres rett at de ikke skal ha bekjentskaper dere ikke bifaller, og heller ikke gjøre noe uanstendig.

Å dere mennesker! Hør på meg med alvor, tilbe Allah, utfør de fem daglige bønnene, hold fasten under Ramadan, og gi Zakat av deres formue. Utfør hajj hvis dere har råd til det.

Alle mennesker er fra Adam og Eva; en araber er ikke overlegen en ikke-araber, heller ikke er en ikke-araber overlegen en araber; og en hvit er ikke overlegen en svart, heller ikke er en svart overlegen en hvit, unntatt i gudfryktighet og gode gjerninger. Vit at enhver muslim er bror til enhver annen muslim, og at muslimer utgjør et brorskap. Ingen muslim kan lovmessig ta noe som tilhører en annen muslim, uten at det er gitt til ham av fri vilje. Gjør derfor ikke urett mot dere selv.

Husk at en dag vil dere stå foran Allah og svare for deres gjerninger. Så vokt dere for å ikke fare vill fra rettferdighetens vei etter at jeg er borte.

Å dere mennesker! Ingen budbringer eller profet vil komme etter meg, og ingen ny religion vil oppstå. Tenk derfor nøye etter, dere mennesker, og forstå de ord som jeg overbringer dere. Jeg etterlater meg to ting - Koranen og mitt eksempel, sunnah - og hvis dere følger disse vil dere aldri fare vill.

Alle de som hører på meg må overbringe mine ord til andre, og de til andre igjen. Kanskje ville de siste forstå mine ord bedre enn dem som hører meg direkte. Vær mitt vitne, å Allah, at jeg har overbrakt Ditt budskap til Ditt folk.
Som del av denne preken, leste Profeten (SAAW) opp åpenbaringen fra Allah, som han akkurat hadde mottatt : ”… I dag har de vantro oppgitt håpet om å rå med deres religion. Så frykt dem ikke, men frykt Meg! I dag har Jeg fullbrakt deres religion og fullbyrdet Min nåde mot dere, og godtatt islam som religion for dere…” (Koranen, 5:3)

Mot slutten av sin preken spurte Profeten : ”Å folk, har jeg trofast overlevert dere mitt budskap ?» ”Å Allah, ja!”, kom det fra tusenvis av pilegrimer og rullet som torden gjennom hele dalen. Profeten hevet pekefingeren og sa: ”Vær mitt vitne Å Allah, at jeg har overbrakt Ditt budskap til Ditt folk.”