Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Oversikt over profetens koner

Oversikt over profetens koner

Oversikt over profetens koner

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Vi har allerede snakket om profetens første kona Khadija, andre kona Ayshah og den tredje kona Sawdah. (se profetens koner) Her gir vi en oversikt over profetens andre koner (måtte Gud være fornøyd dem alle) 4.

Vi har allerede snakket om profetens første kona Khadija, andre kona Ayshah og den tredje kona Sawdah. (se profetens koner) Her gir vi en oversikt over profetens andre koner (måtte Gud være fornøyd dem alle)
4. Hafsah (Omars datter ble født 18 år før hijrah. Dvs. 605 e.kr.??)

Etter at hun ble enke, prøvde hennes far selv å finne en ektemann til henne. Både Hafsa og Omar ble veldig glade da det visste seg å være profeten selv som skulle gifte seg med henne (ekteskapet skjedde i år 3 e.h.).

De 4 nærmeste venner til profeten var Abu Bakr, Omar, Uthman og Ali. Profeten var gift med både datter til Abu Bakr og datter til Omar mens Uthman var gift med profetens datter Ruqaiyah (og etter at hun døde giftet han seg med profetens andre datter Um Kulthoum). Ali var også gift med profetens yngste datter Fatima. Det er åpenbart at målet med disse ekteskapene også var politiske og strategiske.

5. Zaynab Bint Khuzaymah.

Profeten giftet seg med henne etter Ghazwat Uhud. Hennes eksmann Obaydah Ibn Alharth ble drept i denne krigen. Hun var ikke kjent til å være hverken modell eller miss world! Hun levde bare 8 måneder etter ekteskapet. Da hadde profeten denne tiden 3 koner.

6. Ramlah (Um Habibah) Bint Abu Sufian.

Um Habibah er datteren til Mekkas leder Abu Sufian. Hun ble muslim mot farens vilje. Hun flyktet til Habasha i det såkalt "første hijrah" hvor hennes mann døde. Hun ble enke i flyktings perioden. Det var Habashas konge Annajashi, som giftet henne til profeten og det var han som ga henne ekteskaps gaven "mahr". Vi ser her at ekteskapet skjedde mens de bodde langt fra hverandre! Hvilke motivasjoner kan det i så fall ligge bak dette? Ramlah døde i år 44 e.h.

7. Um Salamah

Um Salamah var blant dem som flyktet til habashah så til Medina. Etter at hun ble enke, giftet profeten seg med henne. Hun hadde flere barn som vokste i profetens hus.

8. Zaynab Bint Jahsh

Hun er slekt for profeten og er godt kjent for ham. Det var profeten selv som meglet da hun ble gift med Zayd Ibn Harithah.

Zayd var adoptert av profeten og hadde, i følge den arabiske tradisjonen den tiden, samme status som en biologisk sønn. Gud ville lære folk at i isalm har adopterte barn ikke samme status som biologisk. Dette skulle vises med at profeten selv gifter seg med ekskone til den adopterte Zayd. Profeten gruet seg til dette og nølte litt med å utføre det Gud ba ham om. Han ba i stede Zayd om å beholde sin kone, til tross for at samlivet mellom Zayd og Zaynab ble helt umulig.

Det var hele historien om Zaynab! Hadde profeten hatt tanker om å gifte seg med henne, hadde han gjort det før hun ble gift med Zayd, men dette var ikke tilfelle.

Forfalskede historier forteller at profeten ble forelsket i henne mens hun var gift med Zayd og at han skilte henne fra ham for selv å gifte seg med henne. Dette er bare myter som er blitt brukt opp gjennom historien av personer som ønsket å skade islam selv gjennom å gi tvil om profetens moralske integritet.

9. Juwayriyah Bint Alharith. (døde 50 e.h. 670 e.kr.)

Hennes far var lederen for stammen Bani almustalaq. Denne stammen kriget hardt mot profeten men de tapte krigen. Hele stammen havnet som gisler. Profeten giftet så seg med Juwayriyah. Dette ga henne en stor ære og førte til at alle gislene fra denne stammen ble satt frie. De fikk, på grunn av dette ekteskapet, nytt og godt forhold til profeten og islam.

10. Safiyah Bint Huyay Ibn Akhtab. (døde 50 e.h. 670 e.kr.)

Hun var fra en jødisk stamme som bodde i Khaybar. Både hennes mann, far og bror ble drept mens de kriget mot profeten. Safiyah selv havnet blant gislene. Profeten giftet seg med henne etter at hun konverterte til islam. I følge tradisjonene som hersket den tiden, kunne profeten ha henne som slave, men dette skjedde ikke. I følge Koranen er profetens koner mødre for de troende. Dette kunne ikke ha skjedd dersom Safiyah ikke hadde blitt troende selv.

11. Maymounah Bint Alharith

Det var henne som fridde til profeten (Se Koranen 33:50 [33:49] Alahzab). Hun var også enke da hun giftet seg med profeten.