Lørdag, 01.04.2023 - 10. Ramadan 1444 h.
Profetens koner

Profetens koner

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Profeten (Guds fred og velsignelse være med ham) har levd et moralsk og eksemplarisk liv. Han oppsumerte hele budskapet sitt med å si "Jeg er bare kommet for å fremme god moral".

Profeten (Guds fred og velsignelse være med ham) har levd et moralsk og eksemplarisk liv. Han oppsumerte hele budskapet sitt med å si "Jeg er bare kommet for å fremme god moral". Hans høye moral og hans overbevisende karakter har aldri sviktet. De som, i hans tid, ønsket å angripe islam ved å finne moralske tabber hos ham, måtte bare gi seg etter at de lette og lette etter svakheter som ikke fantes! Det blir bare latterlig når enkelte halvstuderte hevder å ha funnet ting i hans liv som kan svekke hans enestående eksemplariske personlighet. Når man først hater et menneske og så leser historien, blir det vanskelig å holde seg objektiv og nøytral, og det er det som skjedde med Jarle Synnevåg o.l.
Det er et faktum at alle store og viktige mennesker gjennom historie, til tross for at de har mange elskere og tilhengere, har også hatt fiender og hatere. Misunnelse er ofte årsaken til slikt hat og fiendskap.

I denne oppsummering av profetens private liv skal vi se litt på bakgrunnen til de ekteskapene han har hatt. Vi skal til slutt se om påstandene til blant annet Jarle Synnevåg holder mål eller om de bare er tegn på blindt hat og uvitenhet.
Ukultur og umoral
Profeten levde i et samfunn hvor prostitusjon var lett tilgjengelig. Prostituerte kvinner hadde ingen problem med ligge med flere menn og å bli gravide. Kulturen var slik at når en prostituert dame fikk barn, samlet hun alle menn som hun hadde ligget med og ga barnet til en av dem. Mannen i så fall kunne ikke nekte farskap. Samfunnet hadde heller ingen reaksjon mot denne umoralen.

Profeten levde i en slik kultur. Han levde sine dager både som barn, ungdom og som voksen uten å bli fristet til å gjøre noe galt. Han har aldri hatt "mistenkelig" kontakt med noen kvinner. Den første kvinnen i profetens liv var Khadija som han giftet seg med da han var 25 år gammel.
Slik giftet profeten seg
Den første kona var altså Khadija (født. 556 e.kr.). Khadija var 15 år eldre enn profeten. Hun var 40 år gammel mens han var 25 år da de giftet seg. Hun hadde allerede blitt enke to ganger og hadde til og med bestemt seg for aldri å gifte seg mer. Det som fikk henne til å forandre mening var at hun ble tiltrukket av Mohammads karakter da han jobbet for henne med handlekaravaner. Hun ble begeistret over hans ærlighet, troverdighet og medmenneskelighet. Det var henne som via en venninne, fridde til ham.

Profeten Muhammad og Khadija levde sammen i 25 år. Hun hadde aldri noe å klage over når det gjaldt hans oppførsel. Begge var trofaste mot hverandre. Utroskap er helt fremmed for begge. Profeten giftet aldri seg med flere, ikke tenkte engang på det så lenge Khadija levde. Han ble over 50 år mens han bare var gift med en dame som da var over 65 år.

Profeten var drømmemannen for de fleste kvinner i Mekka. Han hadde alle muligheter for å gifte seg med de vakreste unge jentene som andre menn bare kunne drømme om, men han var aldri opptatt av dette.
Trofast mot Khadija selv etter hennes død
Etter at Khadija (raa) døde, ble profeten meget trist. Hennes død, i tillegg til døden av hans onkel Abu Talib, som fortsatt var en avgudsdyrker, fikk profeten til å kalle det året "sorgens år".
Hver gang han slaktet et lam, delte han en del til Khadijas venninner. Profeten var så trofast mot Khadija at Aiysha (profetens andre og hans eneste ung og jomfru kone) var misunnelig på henne, selv om Khadija var død! Profeten snakket så mye pent om Khadija at Aiysha sa en gang til ham "Hun var bare en gammel kone og Gud har gitt deg en bedre enn henne" og mente seg selv. Profeten ble opprørt av dette og svarte "nei Aiysha, Gud har ikke gitt meg bedre enn henne. Hun trodde på meg da folk nektet mitt budskap, hun støttet meg med det hun hadde da folk sviktet meg og jeg fikk barn sammen med henne! Vi ser her at profeten la vekt på hennes personlige egenskaper og ikke på hennes utseende.

Poenget her er at når man ikke leter etter billig seks når man er ungdom, er det god grunn for å tro at man ikke er interessert i det når man blir godt voksen. Problemet oppstår når Jarle Synnevåg bruker seg selv som målestokk for andre og trekker lettvinte konklusjoner om dem. Han må vite når han snakker om profeten Muhammad (måtte Guds fred og velsignelse være med ham) at profeten er av en annen type mennesker enn Jarle selv. Heldigvis er det skillet mellom Jarle Synnevåg og profeten så stort at det blir umulig for Jarle å løfte blikket sitt så høyt for å se sannheten slik den er. Det blir nesten som å kreve at en blind mann skal beskrive himmelens stjerner!

Etter Khadija gikk livet sin gang og profeten levde enslig i to år før han tenkte å gifte seg igjen.
Flere ekteskap
Ca. 2 år etter Khadijas død kom en dame (Khawla Bint Hakim ) til ham og sa: vil du ikke gifte deg? Hun hadde to forslag samtidig. Det ene var Sawdah Bint Zom'ah og det andre var Aiysha Bint Abu Bakr, datteren til profetens bestevenn. Sawdah var lite pen, gammel og fattig. Hun var enke og alenemor for 6 barn . Aiysha var derimot bare en liten jente. Profeten aksepterte begge dersom de selv og familinene deres er enige. Motivet bak ekteskapet med Aiysha var blant annet å styrke sitt forhold til Abu Bakr. Profeten ventet flere år etter vigselen før han giftet seg meg henne. I denne tiden var det Sawdah som var profetens eneste kone.
Her må vi legge merke til at det er en dame som foreslo dette. Å gifte seg med flere samtidig var ikke fremmed for henne! Vi må også legge merke til profetens valg. Et valg som sier mye om profetens interesser og hensikter.

Utvandring fra Mekka til Medina skjedde like etter. Da Mohammad (saaw) kom til Medina ble han, i tillegg til å være profet, politisk leder. Det var han som var samfunnets overhode. Han kunne igjen gifte seg med hvem som helst fra Medinas vakre jenter. Dette hadde fortsatt ingen plass i profetens tanker.

Ekteskapet mellom profeten og Aiysha skjedde etter en tradisjonell vigsel hvor Abu Bakr (Aiyshas far) var hennes "wakil" (som representerte henne). Vigselen skjedde i Mekka mens giftermålet måtte vente lenge. De giftet ikke seg før etter 3 år.

Aiysha levde mange år også etter profeten (hun ble 66 år gammel). Hun ble meget moden og modig dame. Ingen har hørt henne klage over at hun noen gang var misbrukt. Hennes fortellinger sier, derimot at hun hadde et meget lykkelig liv med profeten. Det virker derfor lite seriøst når våre moderne halvstuderte hevder at profeten har misbrukt henne. Disse halvmodne forskere oppfører seg som om de etter 1400 år vet bedre enn vedkommende selv. De later som om de forsvarer henne mot hennes vilje! De oppdager ting som aldri er blitt oppdaget før!

Når man studerer historie, må man alltid ha i bakhodet de sosiale, politiske og kulturelle aspekter som hersket i det samfunnet. Det som i et sted er akseptert, er det ikke det i et annet og det som i en tid er normalt er forkastelig i en annen. Det er ikke riktig å bruke egne premisser som et målstokk og bedømme historien etter dette.

En oversikt over profetens andre koner er tilgjengelig i islam.no. Les her.
Alt var frivillig
Koranen veiledet profeten til å spørre sine koner om de begjærer jordelivet og dets pryd eller om de begjærer Gud og Hans sendebud. De som ville velge det første skulle profeten utruste dem og sette dem fri på en pen måte. De valgte alle sammen Gud og Hans sendebud. (Se K. 33:28,29 Alahzab)
Profeten hadde 11 koner og dette ser ut, i dagens samfunn, til å være mange. Vi må imidlertid spørre et enkelt spørsmål for å sammenlikne: hvor mange koner, kjærester, elskerinner o.l til sammen får en gjennomsnittlig mann i vårt moderne samfunn gjennom hele livet? Her må vi telle alle kvinner som spiller rollen som kone, selv om forholdet ikke blir offentliggjort. For f. Eks. Bill Clinton må vi også telle Minica Louinski og alle liknende.

I Bibelen kan vi lese at profeten Sulayman hadde tusen koner. Til tross for at vi ikke tror på dette, kan vi spørre hvorfor er det tillatt for profeten Sulayman å gifte seg med så mange mens det er forbudt for profeten Muhammad å gifte seg med 11?
Enkelt og ikke materialistisk liv
Når man snakker om flerkoneri, tenker man gjerne på konger og keisere som lever et materialistisk liv og som drukner i tilfredsstillelse av lystene sine. De bor på slåtter og tilbringer sine netter og dager i vakre hager blant vakre koner!
Et slikt liv har profeten aldri interesse for. Han valgte å avstå denne livsstilen til tross for at han hadde muligheten. Husene profeten bodde i var så enkle at de ble kalt for "hujurat" som betyr små rom. Møbler i disse små romene var meget enkle.

Aiysha forteller at det ofte ikke ble laget mat i profetens hus på hele to måneder. Han spurte ofte om kona hadde noe som kan spises, hvis han ikke fant noe så fastet han. Når han oppdaget at penger og ting ikke umiddelbart ble delt ut til de fattige, ble han lite fornøyd.

Det er viktig å bemerke at profeten levde et slikt enkelt og ikke materialistisk liv ikke på grunn av fattigdom. Han hadde nok inntekter til å leve et liv som mange drømmer om. Han valgte derimot en slik livsstil på grunn av sin overbevisning. Han sier i en hadith "hvorfor skal jeg bry meg [så mye] om dette livet? Jeg er bare som en reisende som hviler under et tre og som fort kommer til å flytte!

Hjemmet var profeten aldri passiv. Han laget mat, sydde klær, lappet sko og hjalp familien sin. Om natten når folk sov pleide han å be til Gud. Tidlig om morgenen var han klar for å lede morgengry-bønnen (salatul fajr).

Når man vet dette om profeten, blir det lett å forstå hvorfor profeten er muslimenes forbilde!