Mandag, 08.08.2022 - 10. Muharram 1444 h.

Profeten Muhammads liv(Sirah)

Profeten Muhammads liv(Sirah)

Profeten Muhammads liv(Sirah)

  • 05.01.2010
  • Basim Ghozlan

Koranen slår fast at profet Muhammad er det perfekte forbildet for muslimer. Han var et eksemplarisk menneske både religiøst, sosialt og politisk.

Koranen slår fast at profet Muhammad er det perfekte forbildet for muslimer. Han var et eksemplarisk menneske både religiøst, sosialt og politisk. I Guds sendebud har dere hatt et godt eksempel, for den som setter sitt håp til Gud og den ytterste dag, og stadig kommer Gud i hu. (Koranen 33:21)

Her er noen momenter fra Muhammads liv:
Abdul Muttalib (Muhammads farfar)
Abdul Muttalib var en av Mekkas kjente personer. Han tilhørte den mest respekterte stammen i Quraysh som het "Bani manaf".

Abdul Muttalib hadde en gang gitt et løfte til Gud. Det gikk ut på at hvis han en gang fikk ti sønner skulle han ofre en av dem for guds skyld! Da han fikk sin tiende (og siste) sønn Abdullah (Muhammads far), ville han holde løftet sitt. Han skulle trekke lodd mellom alle sønnene og han som fikk loddet skulle ofres. Abdullah, som var mest elsket av alle sønnene, trakk loddet. Abdul Muttalib ba så om råd som kunne redde Abdullah. Han fikk et råd som endte med at han ofret 100 kameler i stedet. Hvis vi husker at Muhammad stammer fra Abraham og Ismail så vet vi nå hvorfor Muhammad kalles "Ibnu dhabihain" (sønnen til de to som holdt på å bli ofre)

Muhammads stammetre:
Denne delen er tatt fra Ar-rahiq al-makhtoum til Al-Miarkfouri:
Muhammad, Abdullah, Abdulmattalib, Hashim, Abd manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'b Luay, Ghalib, Fihr(og kalt også Quraysh og det er han som Quraysh-stammen stammer fra), Malik, Annadhir, Kananah, Khuzaymah, Madrakah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'd, Adnan.
Så langt er de lærde enige om. Resten er det noe uenigheter blant de lærde:
Add, Humaysa', Salaman, 'Aus, Boz, Qamwal, Ubay, 'Awwam, Nashid, Haza, baldas, Yadlaf, Tabikh, Jamih, Nahish, Makhi, 'Es, Abqar, Ubaid, Adda'a, Hamdan, Sanbar, Therbi, Yahzan, Yalhan, 'Arawi, 'Idh, Dishan, 'Aysar, Afnad, Ayham, Maqsar, Nahith, Zarih, Sumay, Mazzi, 'Awdhah, 'Aram, Qidar, Ismail, Ibrahim.

Fødsel og barndom
Etter at Abdullah ble voksen giftet han seg med en dame som het Amina. Noen få måneder etter bryllupet, etterlot han Aminah som var blitt gravid, og dro ut på handelsreise mot Syria. På veien ble han syk og døde. Noen få måneder igjen ble den farløse babyen født. Både Amina og Abdul Muttalib var enige om å kalle han Muhammad. Dette var på en mandag rundt 23.04.0571.

Muhammad som gutt
Muhammad mistet sin kjære mor som 4 åring og sin farfar som 6 åring. Det ble hans onkel Abu Talib som fikk omsorg for ham og som forsørget ham økonomisk. Abu Talib hadde mange barn og var ikke noen rik mann. Dette fikk Muhammad til å jobbe tidlig i livet for å hjelpe sin onkel. Han jobbet først med det klassiske yrket på denne tiden; nemlig å passe geiter. Noen få år etter kunne Muhammad også delta i forretningslivet og drive med handels virksomhet sammen med de voksne. Han fikk reist sammen med karavanene til Syria to ganger før han var helt voksen.

Muhammad var ærlig og rettferdig
Muhammad ble fort kjent som ærlig og rettferdig. Hans eksemplariske oppførsel fikk folk flest til å kalle ham (as-sadiq al-amin) som betyr den trofaste/den ærlige. Mange av Mekkas beboere hadde full tillit til ham. De oppbevarte sine penger og verdisaker hos ham. Dette fortsatte Muhammad med også etter at folk senere benektet hans budskap. Mange hadde verdisaker hos ham helt til den dagen han måtte flykte fra Mekka. Selv i dette øyeblikket sørget han for å få alt levert tilbake til eierne.

Muhammed som voksen.
Muhammad deltok aktivt i de sosiale aktivitetene som var fornuftige og rettferdige. Han tok derimot klar og sterk avstand fra mange vaner og tradisjoner folk hadde. Blant annet deltok han i det såkalt "hilf ul-fudul" der mange stammer ble enige om å hjelpe de svake, og bekjempe urettferdighet.

En annen gang da Muhammad var 35 år gammel, meglet han mellom stammene i Mekka i en alvorlig konflikt. Konflikten oppstod da Kaba skulle gjenoppbygges og den "svarte steinen" skulle plasseres. Denne steinen stammer fra profeten Ibrahim og er hellig. Alle hadde ønske om å få æren av å legge stenen på plass. Det ble derfor krangel over hvem som skulle ha denne æren. Til slutt ble de enige om å få megling av den første mannen som kom. Det var Muhammad som kom først. Alle ble fornøyde og sa: der kommer "as-sadiq al-amin" den trofaste og den ærlige. Han fikk tilbudet om å legge steinen på plass. Han kom heller med et annet forslag som ville få alle til å være fornøyde. Han tok sin kappe og la den svarte steinen oppå den. Deretter lot han lederne av de forskjellige stammene løfte kappen fra hver sin kant. De bar steinen i kappen frem til der den skulle plasseres, hvorpå Muhammad løftet den opp og satte den på plass. Denne løsningen reddet hele byen fra borgerkrig.

Muhammad jobbet som sagt med handel virksomhet. Han ble aldri beskyldt for juks eller fusk. Da han ble 25 år gammel, fikk han et oppdrag fra forretningskvinnen Khadijah som var en rik dame. Han gjorde jobben på best mulig måte og uten å be om mer og mer i lønn. Khadijah ble imponert over ham og hans moral.

Muhammad gifter seg
Khadijah hadde allerede hørt mye godt om Muhammad. Hun så at han hadde alle kvalifikasjoner en dame kunne drømme om. Hun ba ham derfor om å gifte seg med henne. Til tross for aldersforskjellen mellom dem (hun var 40 mens han var 25) så giftet de seg. Sammen fikk de flere barn: Qasim, At-taiyib, Zainab, Ruqaiyah, Umm Kulthum og Fatimah. Muhammad giftet seg aldri med andre helt til hun døde etter ca. 25 år.

Åpenbaring
Muhammad var opptatt av umoralen og ukulturen som hersket i Mekka. Han aksepterte heller ikke avgudsdyrking som preget hele samfunnet. Han pleide derfor å trekke seg vekk fra byen og holde seg i en hule som het "Hira" (bildet). Der hadde han mulighet til å reflektere.

En dag da han var 40 år gammel fikk han sin første åpenbaring. Engelen Gabriel (Jibril) kom til ham og sa: Les!. Muhammad svarte: jeg kan ikke lese! Les sa Gabriel en gang til. Jeg kan ikke lese svarte Muhammad igjen. Etter den tredje gang sa Gabriel:
Les i din Herres navn. Han som skaper. Skaper mennesket av en liten seig klump. Les: Din Herre er den store velgjører. Som ved pennen har undervist. Undervist mennesket om ting det ikke kjente." ( Koranen 96: 1-6)

Dette var som en sjokk for Muhammad. Han dro rett hjem og ba sin kone Khadijah om å dekke over ham. Etter at han hvilte og roet seg litt spurte Khadijah: hva har skjedd deg Muhammad? Så fortalte han hele historien. Khadijah gikk øyeblikkelig til Bahirah som var en kjent munk. Han hadde en kalr mening: Dette er den samme engelene som har kommet til Musa (Moses), be ham om å holde ut og stå på sa han. Khadijah gikk så hjem og roet Muhammad (saaw) med følgende ord: Vær optimist kjære deg. Jeg håper og tror at du er tidens profet.

En ny periode med nye utfordringer
Fra dette øyeblikket ble Muhammad profet og måtte bære ansvaret. Han startet med dem han stolte på. Khadijah ble første muslim. Hans venn Abu Bakr ble også fort muslim. Første gutt som ble muslim var profetens fetter Ali ibn Abi Talib.

En ny tro som krever at man følger lover og regler var ikke populær for ledelsen i Mekka. De ville helst tenke på egne interesser. Derfor brukte Muhammad ca. 3 år på å invitere til islam i det stille. Men så kom det en åpenbaring som sier:Du som ligger innhyllet i kappe, stå opp og advar: Lovpris din Herre! ( Koranen 74: 1-2). Nå måtte profet Muhammad (saaw) legge alle kort på bordet. Han tenkte etter en metode å starte dette arbeidet på og fant at han må invitere til et allmøte! Han ropte etter alle stammer og inviterte dem til Kaba. Da de fleste samlet seg spurte han: hvis jeg ville si at det er en hær bak det fjellet der, ville dere tro på meg? Ja sa alle. Vi har aldri beskyldt deg for løgn. Så sa han: jeg er Guds sendebud. Han sendte meg til dere for å redde dere fra mørket til lyset. Mange vendte nå seg og erklærte krig både mot ham selv og mot dem som følger etter ham.

Antallet muslimer fortsatte å stige sakte, men sikkert. Quraysh prøvde alle metoder for å slukke det nye lyset som begynte å spre seg over byen. De torturerte de svake av dem som ble muslimer. Noen ble drept. Den svake kvinnen Sumayah ble den første martyr (shahid) i islam. Hun ble torturert sammen med sin mann Yasir og sin sønn Ammar.

Etter 13 år bestemte Quraysh seg for å drepe profeten selv. En plan for dette formålet ble lagt og personer for å utføre dette ble valgt. Profeten måtte derfor forlate byen og reise til Medina hvor mange muslimer allerede hadde etablert seg.

Flukt og emigrasjon
Da profeten visste hva fiendene hadde planlagt, bestemte han seg for å emigrere til Medina. Profeten måtte planlegge turen nøye. Abu Bakr ble valgt til å være profetens reisevenn. Mekka hadde allerede valgt flere unge menn av forskjellige stammer og gitt dem oppdrag om å drepe profeten. De tok plasser utenfor hans hjem og ventet på at han skulle gå ut for sammen å myrde ham. Gud informerte profeten om dette. Midt på natten listet profeten seg fra sin seng mens Ali Ibn Abi Talib ble liggende der. Profeten åpnet døren og gikk ut. Ingen av fiendene merket noen ting fordi Gud hadde fått dem alle sammen til å sovne! Han listet seg mot Abu Bakr deretter gikk begge mot en hule som lå på den andre retning enn Medina og som het "Ghar Thawr". Der gjemte de seg. Den unge jenten Asma (Abu Bakrs datter) forkynte dem med mat og drikke. Hun måtte reise om natten helt til "Ghar Thawr" med både mat, drikke og nyheter. Slik gjorde hun i 3 netter. Quraysh lette alle steder for å finne profeten og hans venn. De satte en premie på 100 kameler til han som greier å fange dem. I letingen kom Quraysh helt frem til hulen der de gjemte seg. Heldigvis hadde en due allerede laget seg et rede mens en edderkopp hadde spunnet et nett ved inngangen til hulen. Abu Bakr ble meget bekymret mens profeten roet ham ned med å si: hva tror du om to hvis Gud er deres tredje?Les om dette i Koranen 8:30
En gang smidde de vantro renker mot deg, for å sette deg fast, drepe deg, eller jage deg bort. De la planer, men gud la også planer og Gud er den beste planmaker.
og Koranen 9:40
Om dere ikke yter ham (profeten) hjelp, så har Gud tidligere gitt ham hjelp, da de vantro fordrev ham, en av to, og han sa til sin følgesvenn, da de var i grotten "vær ikke bedrøvet! Gud er med oss". Da senket Gud guddommelig nærvær og ro over ham og styrket ham med hærskarer dere ikke så

På vei til Medina ble dem forfulgt av en som het Suraqa. Profeten oppfordret Suraqa til å vende tilbake og lovet ham de to armringene til den persiske keiseren! Suraqa trodde nesten ikke på at den forfulgte mannen (profeten) vil kunne fullføre løftet sitt og fortalte derfor aldri historien til noen. Etter mange år ble hele Persia (Iran) åpnet og de to armringene havnet hos Umar Ibn al-khattab (den andre kalif). Umar ga dem deretter til Suraqah.

Turen fra Mekka til Medana tok ca. to uker.