Søndag, 28.05.2023 - 08. Dhul Qi'dah 1444 h.
En historie om takknemlighet

En historie om takknemlighet

  • 05.01.2010
  • Øyvind Færevik

Abu Huraira (RA) fortalte at han hørte profeten (saaw) si: ”Det var tre menn fra Israels folk, den ene var spedalsk, den andre var skallet og den tredje var blind. Allah ville sette dem på en prøve så Han sendte en engel til dem.

Abu Huraira (RA) fortalte at han hørte profeten (saaw) si: ”Det var tre menn fra Israels folk, den ene var spedalsk, den andre var skallet og den tredje var blind. Allah ville sette dem på en prøve så Han sendte en engel til dem.
Engelen kom til den spedalske og spurte ham hva han ønsket mest. Han svarte: ”En pen farge og god hud slik at det som gjør at folk synes jeg er heslig blir borte.” Engelen rørte ved ham og det heslige ved ham forsvant og han fikk en pen farge og god hud. Engelen spurte ham deretter om hva slags eiendom han likte best. Han svarte: ”Kameler.” eller ”Kyr.” (Fortelleren var usikker) Så han fikk en gravid hunnkamel. Og engelen ba Allah velsigne kamelen.

Engelen dro deretter til den skallete mannen og spurte ham hva han ønsket seg mest. Han svarte: ”Pent hår slik at det som gjør at folk synes jeg er heslig blir borte.” Engelen rørte ved ham og det ble borte og mannen fikk pent hår. Så spurte engelen ham om hva slags eiendom han likte best. Han svarte: ”Kyr.” Så han fikk en gravid ku. Og engelen ba Allah om å velsigne den.

Engelen kom så til den blinde og spurte ham hva han ønsket seg mest. Han svarte: ”At Allah gir meg synet tilbake slik at jeg kan se folk.” Engelen rørte ved ham og Allah ga ham synet tilbake.” Så spurte engelen om hva slags eiendom han likte best. Han svarte: ”Sauer.” Så han fikk en søye som snart skulle føde.

Så fødte kamelen og kua, og søya også. Snart fikk den ene mannen en dal full av kameler, den andre en dal full av kyr og den tredje en dal full av sauer.

Engelen dro så i form av å være en spedalsk til den som hadde vært spedalsk. Engelen sa: ”Jeg er en stakkars mann, jeg har brukt opp alt jeg hadde under reisen. Den eneste som kan hjelpe meg til å nå dit jeg skal er Allah, deretter du. Jeg spør deg ved Han som har gitt deg den fine fargen, den gode huden og rikdom om å gi meg en kamel slik at jeg kan nå fram dit jeg skal.” Mannen svarte: ”Jeg har så mange forpliktelser.” Engelen sa da: ”Jeg tror jeg kjenner deg. Var det ikke du som var spedalsk og mislikt av folk og fattig før Allah ga deg rikdom?” Han svarte: ”Jeg arvet dette fra generasjoner tilbake.” Engelen sa da: ”Hvis du lyver så måtte Allah gjøre deg til den du var igjen!”

Engelen tok så form av en skallet mann og dro til mannen som hadde vært skallet. Han spurte ham om det samme som han spurte den første mannen om. Og mannen svarte på samme måten som den første mannen. Engelen sa da: ”Hvis du lyver så måtte Allah gjøre deg til den du var igjen!”

Engelen dro deretter i form av en blind mann til mannen som hadde vært blind. Han sa: ”Jeg er en stakkars mann, jeg har brukt opp alt jeg hadde under reisen. Den eneste som kan hjelpe meg til å nå dit jeg skal er Allah, deretter du. Jeg spør deg ved Han som har gitt deg synet tilbake om å gi meg en sau slik at jeg kan nå fram dit jeg skal.” Han svarte: ”Jeg var blind og Allah ga meg synet tilbake. Du kan ta hva du vil og la hva du vil være igjen. Jeg sverger ved Allah på at jeg ikke skal hindre deg fra å ta noe som du tar for Allahs skyld.” Engelen svarte: ”Behold din eiendom. Du ble satt på en prøve og Allah er fornøyd med deg, og misfornøyd med dine to venner
.” Bukhari og Muslim