Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.
Tålmodighet (sabr)

Tålmodighet (sabr)

 • 05.01.2010
 • Karima Solberg

Vi mennesker er rastløse vesner. Vi ønsker å tilfredstille våres behov og ønsker umiddelbart.

Vi mennesker er rastløse vesner. Vi ønsker å tilfredstille våres behov og ønsker umiddelbart. Verden har vi kultivert og utviklet for tilpasse våres behov og til å gi oss tilfredstillelse på alle livets arenaer. Quranen ber oss om å reflektere rundt føden som Allah har forsynt oss med. Han forteller at i paradiset skal trærne skjenke sine frukter til menneskene uten at de trenger å anstrenge seg, og maten kommer ferdig tilberedt servert av yndefulle tjenere . For den hardt arbeidende bonden, jegeren, eller kvinnen som tilbringer mange timer på kjøkkenet er dette et forlokkende bilde. Men for det moderne bymenneske som har en god jobb og en fet lommebok er ikke dette lenger like tiltrekkende. Han kan bare gå til en restaurant og kjøpe maten ferdig tilberedt, og må han lage mat hjemme finnes det nok av ferdigmat i butikken som han kan varme opp på et blunk i mikrobølgeovnen.
Før reiste kunnskapstørste personer lange distanser for å tilegne seg kunnskap. I dag gjør hurtige datamaskiner jobben for deg , ønsket info ligger bare noen taste trykk unna. Ønsker man litt underholdning er det bare å sette seg godt til rette i sofakroken med fjernkontrollen i hånda, mens vaskemaskinen vasker dine klær og oppvaskmaskinen durer stille ute på kjøkkenet.

Ønsker man å dra på pilgrimsferd Hadjj, det som før var regnet for en lang og farlig reise til fots eller på hesteryggen. Tar det nå bare noen timer med et komfortabelt fly. Når man først er der nede er det lukseriøse busser med air conditioning som bringer en fra sted til sted og behagelige hoteller som gir en all mulig komfort. Dette er gjort i stand for pilgrimmene for at de skal få mere tid til å tenke på Allah. Alt dette har frigjort tiden men samtidig gjort en mer utålmodig og rastløs. Tålmodighet er et nesten ukjent begrep for det moderne menneske. På denne knaggen henger vi unødvendig venting, sløsing av tid, irritasjon og utilfredstillhet. Hva skal vi med tålmodighet? Vi får alt vi vil ha når vi vil ha det. Har jeg noe å si til venninden min som er på Hadjj, på andre siden av kloden, behøver jeg ikke vente til hun kommer hjem. Da sender jeg bare en sms, og er jeg heldig tar hun seg tid til å svare mens hun hviler seg i hotellets komfortable seng.

La oss stoppe litt opp og se om tålmodighet gagner oss i dagliglivet .

En god utdannelse er et gode de fleste trakter etter, selv om kunnskapen er lett tilgjengelig er hjernen fortsatt et organ som bruker en viss tid for å ta nytt stoff innover seg. Jo høyere ambisjonene ligger jo mer tålmodighet trenger man for å oppnå ønskede resultater.

Er man så heldig å ha en startkapital og starter opp egen foretning må man vente opp til flere år på at den skal gi avkastning.

Bare en enkel handling som å gå handle krever litt tålmodighet. Man skal finne det ønskede produkt til best mulig kvalitet, og til laveste pris, og helst ringe forbrukerrådet for å få tips om det beste produktet på markedet.

Er man ute på ekteskapsmarkedet er det en fordel å kunne vente tålmodig på den rette. Ikke kan man gå inn i løse forhold og ikke vil man gifte seg med den første og beste som dukker opp.

Er ekteskapet vel i havn er det duket for nye utfordringer. Man skal tilpasse seg en ny partner og kanskje et nytt land. Når barna melder sin ankomst blir det spebarnskrik, bleieskift og nattevåk for ikke å snakke om trassalder og krangling om hvor grensene skal gå når barna vokser til.

Det er kanskje under sykdom og død at tålmodigheten virkelig settes på prøve. Man kan velge mellom om man vil bukke under i sorg og fortvilelese eller om man skal prøve å bevare sinnsroen for å takle de utfordringene som ligger foran en.

Det er helt klart at tålmodighet er en fordel på alle nivåer i det dagelige liv, eller under stress og ekstra påkjenninger. Man kan ramse opp forhold etter forhold.

I den utålmodiges beundring av den tålmodige ser vi at dette er en ettertraktet egenskap.

Hva sier islam om dette?
Definisjon av tålmodighet sabr
Som muslim får man ofte høre at man skal ha sabr. Hva innebærer det egentlig. Vi skal se på hva selve ordet betyr, ulik type og grad av sabr, hvordan man kan styrke sin tålmodighet og hva profetens følgesvenner sahaba og de lærde mente og hvordan Allah oppmuntrer, belønner og anerkjenner sabr.

Ordet har mange betydninger avhengig av i hvilken sammenheng det blir brukt.

I tillegg til tålmodighet kan det bety sjelestyrke, sinnsro, sinnslikevekt, overbærenhet og selvbeherskelse.

Ordets rotbetydning er oppholde, stoppe og avholde seg fra.

Spirituellt sett menes det å stoppe seg selv fra å fortvile og få panikk. Stoppe ens tunge fra å klage, og stoppe ens hender fra å slå seg i ansiktet, eller å rive å slite i klærne av frustrasjon under sorg og stress.
Hva har de lærde, sahabah og profeten sagt om sabr?
Sabr er en god menneskelig egenskap, en positiv psykologisk holdning. En dyd som avholder en fra å handle dårlig.

’’Å ha sabr betyr at ens fornuft og religiøse motiver er sterkere enn ens infall og lyster.’’

Abu ’Uthman sa:’’Den som har tålmodighet er den som har trenet seg selv til å takle vanskligheter’’.

Ali ibn Abi Talib sa:’’Sabr betyr å søke Allahs hjelp.’’ Han sa også :’’Tålmodighet står i forhold til troen som hodet i forhold til kroppen’’. Profeten sa: ’’Tålmodighet er halve troen’’. ’’Tålmodighet er et smykke blant paradisets smykker’’.

Amr ibn ’Utman al-Makki sa:’’ Sabr betyr å være nær Allah og akseptere de prøvelsene uten å klage eller føle seg trist.’’

Ibn Qayyim sier at sabr betyr ikke at man føler det samme i vanskelige og gode tider. Det er ikke i tråd med den menneskelige natur. Allah har skapt mennesket slik at man føler forskjell på gode tider og harde tider, alt en kan gjøre er å avstå fra å få panikk når man blir utsatt for stress. Å ha gode tider er bedre for mennesket enn å ha vanskelige tider.

Sabr er en så viktig egenskap at man er oppfordret på det sterkeste til å ivareta den. Den er klassifisert til å være obligatorisk for en troende
Mister man tålmodigheten hvis man klager?
* Å klage til Allah betyr ikke at man mister sin tålmodighet. Profetene pleide å klage til Allah fremfor mennesker.

* Klager man til mennesker direkte gjennom ord eller indirekte gjennom oppførsel og oppsyn, da har man mistet sin sabr.
Når bør man utvise tålmodighet
* I ibadah tilbedelse og utførelse av religiøse plikter og obligasjoner

* Ved å avstå fra gale handlinger

* For å akseptere Allahs Qadr forutbestemmelse
1. Tilbedelse er handlinger som ligger innenfor menneskets kontroll. Det er likevel handlinger som krever anstrengelse fra våres side. Den menneskelige natur liker ikke å underkaste seg eller enslaves. Den verdsetter frihet høyere enn noe annet og den liker selv å være herre over andre. Hva innebærer tålmodighet i tilbedelse ibadah? Det første er å rense sin intensjon slik at man utfører en handling for å lyde eller behage Allah. Det er viktig å huske på at man blir belønnet på grunnlag av ens intensjon. Derfor må en ta seg tid til å kontrolere dens motiver. For å tilegne seg reglene og hvordan man skal utføre en handling på korrekt måte i følge islam trenger man tålmodighet. Det er livslang læring og er ikke gjort i en håndvending. Deretter må man ha tålmodighet med å praktisere reglene, og for å klare å overholde dem. Etter at man har utført en god handling må man være tålmodig ved at man ikke skryter til andre av hva man har gjort for å vise seg selv, eller for å søke ære og berømmelse.

2. Å la være å synde er en viljeanstrengelse vi selv kan kontrolere. Det kan lettere oppnås hvis man har gudsfrykt taqwa og gudsbevissthet ihsan. Det innebærer at man frykter for Guds straff og er oppmerksom på Guds tilstedeværelse. Eller man kan oppnå et høyere nivå av gudsbevissthet der man skammer seg hayya for å gjøre noe galt foran Allah, eller for å anvende og missbruke Hans velsignelser til synd. Denne følelsen kan styrkes gjennom ibadah tilbedelse og kunnskap om Allah.

Den som avstår fra å handle galt ut fra hayya skamfølelse er bedre enn den som avstår pga taqwa gudsfrykt. Dette forde den som frykter fokuserer på Allahs straff, men den som skammer seg fokuserer på Allah selv.

3. Å ha tålmodighet med det som Allah har bestemt for en enten det er godt eller dårlig. Dette kan deles i to kategorier.

3a Ting som ligger utenfor våres kontroll som vi kan unngå eller fjerne.

Feks når man blir plaget av andres ord eller gjærninger. I et slikt tilfelle er det best å være tålmodig. En sahaba sa:’’ Hvis man ikke kan ha tålmodighet med problemer foresaket av andre, kan en ikke regne sin tro som virkelig tro.’’

Qur’anen sier:’’Om dere gjengjelder overlast så gjør det i samme mål som dere har lidt urett. Men om dere vil bære det, sandelig dette er best, for dem som har standhaftighet.’’ 16.127

B Ting som ligger utenfor menneskelig kontroll som naturkatasrofer plutselig dødsfall, sykdom osv... Profeten sa:’’ Å vente med tålmodighet til man er ute av fare er en del av tilbedelse.’’ Profeten sa at Allah sa:’’Når Jeg sender Min tjener et fysisk, økonomisk eller et familie problem og han bærer det med tålmod. Da vil Jeg føle skam ved å sette opp hans mål og vekt på Domme Dag’’. Et annet hadit sier at Allah vil belønne en med tro som man aldri mister igjen eller at Han tilgir alle ens synder.

Forskjellig nivå av tålmodighet
Det er to nivåer av tålmodighet
1. Påtvunget tålmodighet
2. Selvpålagt tålmodighet
1a. Påtvunget fysisk tålmodighet som fattigdom, sykdom, fysisk straff, tortur, fødsel, ekstreme tempraturer av hete og kulde.

1b. Påtvunget psykologisk tålmodighet som adskillelse fra noen man elsker enten ved død, flytting eller lange reiser. Adskillelse fra et sted eller land man elsker.

2a. Selvpålagt fysisk tålmodighet som å pålegge seg selv hardt arbeid, hard trening, frivillig utsette seg selv for naturkreftene på fjellet eller havet.

2b. Selvpålagt psykisk tålmodighet som å avstå fra det som religionen har forbudt eller det som fornuften mener er dårlig, eller gjennomføre kompliserte studier eller arbeid som krever vilje og sjelestyrke.
Hva er den beste form for tålmodighet?
Selvpålagt tålmodighet står høyere i følge noen lærde enn påtvunget tålmodighet. Forde påtvunget er noe alle må tåle eller mestre for å klare tilpasse seg en påtvunget situasjon. Selvvalgt tålmodighet krever større sjelestyrke, viljestyrke og tro og det er ikke alle som klarer å komme opp på et slikt nivå. Et eksempel er da Jusuf ble etterlatt av brødrene sine i brønnen, da ble han påtvunget til å vente på hjelp. Senere da han ble fristet av Zuleika måtte han utvise viljestyrke og standhaftighet for å motstå henne. Siden måtte han sitte mange år i fengsel som et resultat av hans valg. Dette var en selvpålagt tålmodighet som står høyere enn den påtvungne ventingen i brønnen.

Eller selvalgt fattigdom krever mer tålmodighet og er et større offer enn ufrivillig fattigdom.

Noen mener stikk motsatt og sier at tålmodighet med det du ikke kan kontrolere står høyest forde Allah sier at dette er ting Han belønner høyt som vi så i et tidligere hadith under aksept av Allahs Qadr. Qur’anen beskriver profeten Jacob sin tålmodighet da Jusef ikke kom tilbake som sabron jamil vakker tålmodighet. Dette var ikke en selvvalgt situasjon.
God og dårlig sabr
Dårlig sabr for en troende kan være å holde seg vekk fra Allahs kjærlighet ved å være ulydig, som igjen fører til at man mister nærhet med Gud og Hans ledelse på livets vei. Da blir man stående uten kart og kompass, overlatt til seg selv. Samtidig stanser egen spirituell vekst og utvikling forde man ikke kan perfeksjonere sin natur når man ikke gjør det som man er skapt til , nemlig å tjene Allah.

En mann beundret en asket for hans forsakelse av verden.’’Jeg har aldri sett en mann som er så asketisk som deg.’’ Asketen sa:’’Din forsakelse er mye større enn min. For min forsakelse dreier seg om denne verden og livet er kort og forgjengelig. Men du forsaker det neste liv som er evig.

Man skal ikke være tålmodig med noe haram forbudt unntatt for å oppretholde livet.

Det er forbudt å være tålmodig med å avstå fra mat og drikke inntil man dør. Eller å avstå fra å spise forbudt føde for å opprettholde livet.

Tawus og Ahmed ibn Hanbal sa:’’ Den som ikke har noe valg men må spise haram mat for å overleve, men nekter å spise for så å dø av sult, han vil gå til Jehennem helvete.’’

Generellt sett skal man ikke være tålmodig med noe som kan lede til døden unntatt i det tilfelle hvor muslimer bekjemper hverandre.

Profeten sa:’’Vær som den beste av Adams to sønner’’

’’Vær som den av Allahs tjenere som ble drept. Ikke vær som den som drepte. La drapsmannen bære sine dårlige handlinger og dine med.’’

Det er misslikt å avstå fra fysiske behov som skader helsen.
God sabr
1. Sabr for Allahs sak

2. Sabr ved Allahs hjelp.

’’Avvent tålmodig Herrens avgjørelse, for du er for Våre øyne’’52.48

Det er umulig å ha tålmodighet for Allahs sak uten å få tålmodighet ved Allahs hjelp.

’’Vis tålmod ! Ditt tålmod kommer fra Allah’’16.127

Denne ayah forteller oss at tålmodighet ikke kan oppnås uten Allahs hjelp. For å oppnå dette trenger man nærhet med Allah som oppnås gjennom å gjøre mange frivillige handlinger i tillegg til de som er pålagt en, inntil Allah elsker den personen og er med ham.

Profeten sa: ’’Allah den Allmektige har sagt’’:’’Den som viser fiendeskap ovenfor en av mine tjenere han vil Jeg bekjempe. Min tjener nærmer seg ikke med noe mer elsket fra min side, enn de religiøse plikter som Jeg har pålagt ham, deretter fortsetter Min tjener å nærme seg Meg med frivillige ytelserfor at Jeg skal elske ham. Når jeg elsker ham,er Jeg er hans hørsel som han hører med. Jeg er hans syn som han ser med og hans hånd som han griper med, og hans fot som han går med. Om han ber meg om noe, vil Jeg gi ham det, og om han søker beskyttelse hos Meg, vil Jeg gi ham det.’’

Allahs hjelp er en del av menneskenes rizq det som Allah forsyner oss med. Ikke troende får også del i dette. Men å ha sabr for Allahs sak da har man oppnådd et høyere nivå av sabr som gjør at man er mer utholdende og kan tåle vanskligheter for å behage Allah. Dette er sabr som reflekterer en troenes nærhet til Allah.

’’Dere som tror, søk hjelp i tålmod og bønn. Allah er med de tålmodige.’’ K 2.148
Hvordan kan man styrke tålmodigheten?
Hjertene rommer motstridende krefter på den ene siden har vi fornuften og religiøse motiver, på den andre har vi lyster og behov som prøver å få sitt utløp. Det ideelle er at fornuften og religiøse motiver styrer og kanaliserer lystene inn på aksepterte veier. Det foregår en konstant indre strid i oss. Hvor det ene seirer over det andre om hverandre. Tålmodighet er vanskelig å oppnå men ikke umulig. Profeten trøster oss med at :’’Den som prøver å være tålmodig, vil Allah hjelpe med å være tålmodig.’’

Man kan prøve å tilegne seg egenskapen ved å handle som om han er tålmodig inntil det blir en del av seg selv.

Klarer man å forstå eller sette lit til at det som Allah har forbudt og pålagt oss er gjort ut fra Hans viten om hva som skader og gagner oss. Da oppnår man en indre visshet og det er ikke vanskelig å være lydig. Bruker man viljekraft og har et ønske om å oppnå spirituelle fremskritt er man godt på vei til å oppnå tålmodighet.

Siden tålmodighet er en endeløs kamp mellom religiøse motiver og ens personlige tilbøyeligheter, må man styrke det første og svekke det siste.
Hvodan styrke intensjonen slik at man kan avstå fra synd?
 1. Vi bør huske på Allahs storhet og tenke at Han ikke fortjener at vi synder mot Han. Ved å levende forestille seg at Gud er den som ser og hører alt, gjør det vanskelig å gjøre noe Han ikke liker.
 2. Hvis man påstår at en elsker Allah bør man ikke være ulydig utifra kjærlighet til Ham. Den som avstår å synde utifra kjærlighet har like høy status i Allahs øyne som en som tilber Ham av kjærlighet.
 3. Man bør tenke på alle velsignelsene og tjenestene vi har fått av Allah. Som et anstendig menneske vil man ikke gå imot en som har gitt oss det beste og behandlet oss godt.
 4. Man bør tenke på Allahs vrede og straff som kan ramme en person som fortsetter å synde uten å angre eller prøve å forbedre seg selv.
 5. Tenke på hva en kan miste i denne verden og den neste. Faren for å miste sin iman tro burde være nok for å inngi avholdenhet. Profeten saw sa:’’Ingen som begår utroskap er en troende idet han begår utroskap’’. En av hans følgesvenner kommenterte dette utsagnet slik:’’Hans iman vil bli dratt ut av han inntil den er over hans hode som en sky. Hvis han angrer vil hans iman vende tilbake til han.
 6. Man bør føle glede ved å klare å beseire shaitan som er menneskenes fiende. Og føle glede ved å være herre over seg selv. Ha følsen av mestring og kontroll over sin egen kropp og sinn. Vite at hver anstrengelse og hver seier blir belønnet av Allah. Og at hvert fremskritt svekker lystene og styrker diin religionen
 7. Tenke på å ivareta eller oppnå et spesielt forhold til Allah der Han er med oss.
 8. Tenke på at døden kan rive oss vekk fra dette livet når som helst, og hvor kort og forgjengelig dette livet er opp mot evigheten.
 9. Avvise dårlige tanker før de blir til håp og ønsker som går mot diin.
 10. Prøve å reflektere over Allahs tegn som er beskrevet i skriften eller som man observerer i verden rundt oss.
 11. Føre personlig regnskap om hvor mye man har jobbet for det neste liv forhold til innsatsen man har gjort for å få det godt i dette livet.
 12. Huske at Allah har skapt oss for et evig liv, at gledene her er middlertidige fornøyelser som aldri blir fullkommne. De er gleder som kan være blandet med missnøye, sorg og smerte. Det vil aldri bli paradis på jorda.
Hva kan man gjøre i praksis?
I praksis kan man gjøre som Qur’anen oppfordrer en til å søke hjelp i bønn og dhikr ihukommelse av Allah. Profeten anbefalte muslimene å faste for å styrke tålmodighet og standhaftighet. Avstå fra det som kan lede til forbudte handlinger. Feks noen typer mat stimulerer potenesen. Er man ugift bør man svekke kroppen slik at man ikke tilfører den stimulerende mat. Lyst oppstår også gjennom det man ser. Skjønnhet stimulerer fantasi og lyst, derfor bør man verne øynene mot stimulans hvis man ikke kan kanalisere behovene på lovlig måte.

Man bør unngå steder som har fristelser. Profeten Sa:’’Den som hører om dejjal bør holde seg vekk fra han’’ Shaitan prøver å friste folk ved å vise fordelene i en gal handling og frister en til å gå etter fordelene. Når en nærmer seg vil man gå i fellen og bli oppslukt av det gale. Den beste måten å beskytte seg selv på er å ikke utsette seg selv for fristelser.
Godt å vite som trøst
Om qadr
Abu Abbas og hans sønn Abdullah sa følgende:’’En dag satt jeg bak profeten, og han sa til meg:’’Unge mann. Jeg skal si deg noe lærerikt. Husk Allah, og Allah vil beskytte deg. Husk Allah, og du vil finne Ham like foran deg. Hvis du spør om noe, så spør Allah . Søker du hjelp, så søk Allah om hjelp. Vær viss på at om hele nasjonen kommer sammen for å støtte og hjelpe deg, da vil de kun styrke deg med noe som Allah allerede har bestemt for deg. Om de samles for å skade deg, da kan de kun skade deg med noe som Allah allerede har bestemt for deg. Pennene er løftet og blekket er allerede tørt’’.
’’Husk Allah og du vil finne Ham foran deg. Kjenn Allah i medgang, og Han vil kjenne deg i motgang. Vit at det som gikk forbi deg, ikke var bestemt for deg, og det som er bestemt for deg ikke vil gå forbi deg. Seier kommer med tålmodighet, lindring etter smerte og medgang etter motgang.’’
’’Ingen lidelse rammer en muslim uten at Allah tilgir hans synder pga av det, selv om det ikke er mer enn et tornestikk.’’

Ved sykdom
Profeten sa:’’Sannelig feber får dårlige handlinger til å falle av en mann som et tre som feller sine blader’’.
’’Likheten mellom en troende som lider av sykdom er som med jern når det blir utsatt for ild, skummet blir fjernet og de gode elementene forblir.’’
’’Når en av Allahs tjenere har gjennomgått sykdom i tre dager, har han felt alle sine synder , og vil være syndefri som den dagen han ble født.’’
’’De sykes bønner vil aldri bli avvist inntil han blir frisk.’’

Ved dødsfall
Ved dødsfall er det lov å gråte stille både før og etter døden har inntrådt. Det er mange hadith som forteller at profeten og hans følgesvenner gråt når noen de elsket døde.
’’Det som kommer fra hjertet og øynene er fra Allah og er et tegn på barmhjertighet , det som kommer fra dine hender og tunge er fra Shaitan.’’
Det betyr at man ikke skal hyle, skrike og rive i klærne når man sørger. Det er lov å si noen sanne ord om den døde så lenge de ikke blir oppfulgt av skriking og utrykk for at man ikke godtar Allahs bestemmelse.
Anas raporterte at da Abu Bakr kom for å ta avskjed med profeten etter at han var død, plasserte han hendene på tinningen og kysset han mellom øynene og sa:’’Å min profet, å min kjæreste venn, å min elskede.’’
Anas sa også at da profeten ble veldig syk, begynte han å miste bevisstheten. Fatimah hans kjæreste datter sa:’’Hvor stor er ikke min fars lidelse!’’ Han sa,’’Det vil ikke være noen lidelse for din far etter i dag.’’Når profeten døde sa hun:’’Å min far hvis mål er paradiset, å min far, Jibril vil fortelle nyhetene om din død. Etter profeten var begravet sa hun:’’Å Anas hvordan kunne du utstå å begrave profeten og dekke han med jord.’’
Når profetens sønn Ibrahim døde sa han:’’Vi er veldig lei oss for din død, å Ibrahim.
Dette er yttrykk for sorg og betyr ikke at man klager på Allahs bestemmelse.

Hva profeten og sahaba sa om tålmodighet.
Profeten sa:’’Ved den som holder min sjel i sin hånd, det er ingen skjebne som Allah bestemmer for en troende som ikke er bra for han. Hvis Allah bestemmer at han vil gå igjennom en god periode, vil den troende være takknemlig, og det er bra for han. Hvis Allah bestemmer at han vil lide under en prøvelse og han er tålmodig, så er det også bra for han. Dette er bare for de troende.’’
Umar ibn Abdul- Aziz sa: ’’Allah gir aldri en velsignelse til sin tjener for så å ta den bort uten å kompensere ham med tålmodighet. Det han ble kompensert med er bedre enn det som ble tatt fra ham.’’

Belønningen
Sulayman ibn Qasim sa :’’Belønningen for alle handlinger er fastsatt, untatt belønning for tålmodighet, som vil være som tungt regn.
Qur’anen sier:’’Disse skal få sin lønn dobbelt opp, forde de var standhaftige, avviser ondt med godt’’ 28.54
’’De standhaftige vil få sin lønn i fullt monn,-uten å regne på det’’. 39.10
’’Vi kan saktens stille dere på prøve med frykt og hunger, med tap av liv,eiendom og avlinger. Men bring de tålmodige det gledelige budskap, dem, som når ulykken rammer dem sier,’Vi tilhører Gud, og til Ham skal vi vende tilbake’. Over dem hviler Guds velsignelse og nåde. Disse er på den rette vei.’ 2.150-152

Kildehenvisning
Ihya ulum-ud-Din, (The revival of religious learnings), Imam Mohammed Gazzali, Kazi Publications, Lahore, Pakistan.
( Engelsk utgave, oversatt av Al-Hayj Maulana Fazal-Ul-Karim)
Fyrre Hadis, Imam an-Nawawi, Da’wa Bogforlag, København, Danmark. Oversetter Omar Louborg.
The Purification of the soul, Ibn rajab al-Hanbali, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Abu Hamid al-Ghazali , Samlet av Ahmad Farid, Al-Firdous Ltd, London, England.
Koranen, Einar Berg 1989
Patience and Gratitude, Ibn Qayyim al-Jawziyyah,1292-1350, oversatt av Nasiruddin al- khattab. Ta.-Ha Publish