Onsdag, 29.11.2023 - 15. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  99. Azzalzalah (Jordskjelvet ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Når jorden rystes i det store jordskjelv,
og velter opp det som hviler i den,
og menneskene vil si: «Hva går det av den?»
På denne dag vil den fortelle sin beretning,
for Herren har inspirert den.
På denne dag vil menneskene stige frem i skarer, for å bli vist sine gjerninger.
Og den som har gjort et støvfnuggs vekt av godt, skal se det.
Og den som har gjort et støvfnuggs vekt av ondt, skal se det.