Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  94. Alsharh (Åpningen ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Har Vi ikke åpnet ditt hjerte!
Har Vi ikke tatt fra deg din byrde?
Som tynget på din rygg?
Og Vi har hevet din anseelse!
Motgang og medgang følges ad,
ja, visselig, motgang og medgang følges ad.
Når du nå er fri, så anstreng deg,
og søk din Herre!