Onsdag, 29.11.2023 - 15. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  93. Adh-dhuha (Formiddagens glød ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ved formiddagens glød!
Ved nattens stillhet!
Ikke har din Herre forlatt deg, og ikke er Han misfornøyd med deg!
Enden skal bli bedre for deg enn begynnelsen.
Herren skal gi deg så du blir tilfreds!
Fant Han deg ikke foreldreløs, og gav deg ly?
Han fant deg villfarende, og veiledet deg!
Han fant deg trengende, og gjorde deg uavhengig!
Så vær ikke hard mot den faderløse,
og vis ikke bort den som ber.
Og hva Herrens godhet angår, så gjør den kjent!