Onsdag, 29.11.2023 - 15. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  92. Allayl (Natten ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ved natten når den dekker til!
Ved dagen når den stråler opp!
Ved Han som skapte mann og kvinne!
Deres innsats er visselig av mange slag.
Hva ham angår, som gir gaver og viser gudsfrykt,
og tror på det beste,
ham vil Vi lette det for hen til lettelsen.
Men hva ham angår, som er gjerrig og seg selv nok,
og fornekter det beste,
ham vil Vi lette det for hen til det tunge,
og hans rikdom kan ikke hjelpe ham når han går i fortapelsen.
Ledelsen er visselig Vår sak,
og Vårt er det siste, og det første.
Så advarer Jeg dere da mot en flammende Ild,
hvor bare den elendigste skal havne,
han som fornekter og vender ryggen til.
Men den fromme og gudfryktige skal holdes unna den
som gir ut det han eier for å rense seg,
og som ikke viser noen en gunst for at den skal gjengjeldes,
men kun søker Herrens, den Høyestes velbehag.
Han skal visselig bli tilfreds!