Onsdag, 29.11.2023 - 15. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  88. Alghashiyah (Det overdekkende ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Har du fått beretningen om det overdekkende?
Noen vil på denne dag være ydmykede,
anstrengte, utslitte,
idet de er i den hete Ild,
får drikke fra en kokhet kilde
og bare har kaktus til mat,
som ikke gir næring og ikke stiller hungeren.
Andre vil på denne dag være glade,
tilfredse med sitt strev,
idet de er i en frittliggende have,
hvor de ikke hører tomt prat.
Det er en sprudlende kilde,
behagelige benker,
fremsatte glass,
puter på rekke og rad
og tepper bredt ut.
Ser de da ikke på kamelen, på hvordan den er skapt?
På himmelen, hvordan den hvelves høyt oppe?
På fjellene, hvordan de er reist opp?
På jorden, hvordan den er strukket ut?
Så minn dem på! Du er bare en formaner.
Du har ingen makt over dem.
Den som vender seg bort i vantro,
vil Gud hjemsøke med den største straff.
Til Oss skal de vende tilbake,
og så skal Vi ordne med deres regnskap.