Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  86. Attariq (Morgenstjernen ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ved himmelen og morgenstjernen!
Vet du hva morgenstjernen er?
Den tindrende stjerne!
Over hvert menneske er det en som passer på.
La mennesket betenke hvorav han ble skapt.
Han ble skapt av en frembrytende væske,
som kommer fra mellom lendene og brystbenet!
Han er visselig i stand til å bringe ham tilbake
den dag da alle hemmeligheter prøves,
og han har verken makt eller hjelper.
Ved himmelen med det tilbakevendende regn
og jorden, som åpner sitt skjød!
Dette er avgjørende ord,
det er ingen spøk.
De anvender knep.
Men også Jeg bruker list!
Så ta det med ro med de vantro, ta det med ro med dem for en tid.