Onsdag, 29.11.2023 - 15. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  82. Alinfitar (Himmelen revner ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Når himmelen revner,
når stjernene strøs utover,
når havene flyter over,
når gravene blir endevendt,
da skal enhver få vite hva han har utrettet og hva han har forsømt.
Menneske! Hva har forledet deg vedrørende din høysinnede Herre?
Han som har skapt deg, formet deg og gitt deg rette proporsjoner
i den skikkelse Han ønsket å gi deg?
Men sannelig, dere fornekter dommen!
Men over dere er voktere,
ærverdige skrivere
som vel vet hva dere gjør!
De fromme skal være i salighet,
mens de syndefulle skal være i helvete.
Der skal de brenne på dommens dag,
og derfra kan de ikke komme bort.
Hvordan kan du vite hva dommens dag er?
Hvordan kan du virkelig vite hva dommens dag er?
Den dag da ingen makter å utrette noe for en annen. Saken ligger denne dag i Guds hånd!