Onsdag, 29.11.2023 - 15. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

1-30   31-46  
  79. Annazi'at (De trekkende ) : 1-30 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ved dem som trekker ut og spenner!
Ved dem som går ivrig frem!
Ved dem som siger frem,
og så tar ledelsen
og tar seg av saken!
Den dag når rystelsen ryster,
og følges av rystelse,
på denne dag vil hjertene banke
og blikkene slås ned.
De sier: «Skal vi bringes tilbake til det vi var?
Når vi er morkne ben?»
Og de tilføyer: «Det vil være en retur med tap!»
Men det lyder et eneste skrall,
og så er de lys våkne.
Historien om Moses har vel nådd deg?
Da Herren ropte til ham i den hellige dal Tuwa:
«Gå til Farao! Han er oppsetsig!
Og si: ’Ønsker du ikke å rense deg,
og at jeg leder deg hen til Herren, så du kan vise gudsfrykt?’»
Så viste Han ham det største jærtegnet,
men han forkastet og var ulydig.
Så vendte han ryggen og fjernet seg raskt,
sammenkalte folk
og sa: «Jeg er deres høyeste herre.»
Så tok Gud ham fatt med den hinsidiges og denne verdens straff.
I dette er visselig en lærepenge for den som har gudsfykt!
Er dere mer krevende å skape, eller himmelen Han har bygget?
Han hevet opp dens tak og gav den form,
lot dens natt bli mørk og lot morgenlyset komme frem.
Så bredte Han jorden ut