Onsdag, 29.11.2023 - 15. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

1-30   31-56  
  74. Almudaththir (De innhyllede ) : 1-30 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Du som ligger innhyllet i din kappe,
stå opp og advar!
Lovpris din Herre!
Hold dine klær rene!
Sky det urene!
Gi ikke i håp om å få mer igjen!
Vis standhaftighet overfor din Herre!
Når det støtes i basunen;
det vil bli en hard dag;
for de vantro alt annet enn lett.
La Meg alene med ham Jeg har skapt!
Jeg gav ham rikdom i overflod,
og sønner som han har om seg.
Jeg tilrettela alt for ham!
Så begjærer han at Jeg gir ham mer!
Nei, så sannelig! Han viser tross mot Våre tegn!
Jeg skal gi ham en tung vei!
Han tenkte og vurderte,
du verden som han vurderte.
Ja, du verden, som han vurderte.
Derpå så han opp,
rynket pannen og så bister ut,
snudde ryggen til i hovmod,
og sa: «Dette er intet annet enn overlevert magi.
Dette er bare et vanlig menneskes ord!»
Jeg skal steke ham i Saqar!
Vet du hva Saqar er?
Det er helvetes ild, som ikke sparer eller skåner.
Den svir huden.
Den voktes av nitten.