Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

1-30   31-44  
  70. Alma'arij (Himmelstigen ) : 1-30 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
En som spør, etterlyser den tilstundende straff
for de vantro, som ingen kan avverge,
fra Gud, himmelstigens Herre.
til Ham stiger englene og Ånden opp, på en dag hvis utstrekning er femti tusen år.
Så vis vakkert tålmod.
De anser den langt borte,
men Vi ser den nær.
Den dag, når himmelen blir som smeltet kobber,
og fjellene som kardet ull,
når venn ikke snakker til venn
når de får se hverandre. Synderen vil ønske at han kunne løskjøpe seg fra denne dags straff med sine barn,
sin hustru, sin bror,
sin slekt som gav ham ly,
og alle som på jorden er, om dette så berget ham.
Men nei, det er en luende ild,
som tar hele huden av hodet,
som kaller på den som snudde ryggen og vendte seg bort,
som samlet og la i lader.
Mennesket er av natur småskårent.
Når ondt treffer ham, er han engstelig,
og når godt overgår ham, er han påholden.
Unntatt er de som forretter bønnen,
og som er vedholdende i bønnen,
som i det de eier anerkjenner en rett
for tiggeren og den trengende,
og som tror på dommens dag,
de som bever for Herrens straff,
for Herrens straff kan ingen føle seg trygg,
som holder sitt kjønnsliv i tømme,
unntatt overfor sine hustruer og sine slavinner, for da kan de ikke bebreides,