Onsdag, 29.11.2023 - 15. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

1-30   31-60     61-62  
  53. Annajm (Stjernen ) : 1-30 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ved stjernen når den går ned!
Deres bysbarn farer ikke vill, og han tar ikke feil!
Ei heller taler han av eget påfunn!
Dette er intet annet enn en åpenbaring som er åpenbart!
En som er veldig i makt, har undervist ham.
Begavet med innsikt. Han stod der majestetisk
i den høyeste horisont.
Så nærmet han seg og svevet
på to buelengders avstand eller nærmere.
Så åpenbarte han for sin tjener det han åpenbarte.
Ikke har fantasien oppdiktet det han så!
Hvordan kan dere tviste med ham om det han selv har sett?
Han så ham også stige ned en annen gang,
ved det borteste lotustreet
ved Ma’wa‑haven
da lotustreet var overdekket.
Blikket var fast, og vandret ikke!
Han så i sannhet ett av sin Herres største tegn.
Hva mener dere om al‑Lat og al‑Ussa,
og dertil den tredje gudinne, Manat?
Skal dere ha sønner, og Han døtre?
Det var en urettferdig fordeling!
Nei, de er bare navn, som dere og deres fedre har funnet på. Gud har ikke sendt noen autorisasjon for dem. De følger bare formodninger og det de selv ønsker, mens ledelsen faktisk er kommet til dem fra deres Herre.
Skal vel mennesket få alt det ønsker seg?
Gud tilhører det siste og det første!
Hvor mange engler er det ikke i himlene hvis forbønn ikke hjelper? Med mindre Gud har gitt samtykke for den Han vil og som finner Hans behag.
De som ikke tror på det kommende liv, gir englene kvinnenavn.
Men dette vet de ingenting om, de følger bare formodninger. Og formodninger hjelper ingenting mot sannhet.
Så vend deg bort fra den som vender Vår formaning ryggen, og ikke ønsker annet enn livet på jorden!
Dette er summen av deres kunnskap. Gud vet godt hvem som forvillet seg bort fra Hans vei, og Han vet godt hvem som lar seg lede.