Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

1-30   31-60  
  51. Ath-thariyat (De som skrider frem ) : 1-30 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ved dem som skrider hurtig frem,
de lastbærende,
de lett glidende,
de som fordeler ting!
Det som dere er truet med er visselig sant,
og dommen inntreffer for visst!
Ved himmelen med alle sine baner,
dere fører motstridende tale,
og noen føres i falsk lei!
Død over alle løgnmakere,
som i sin forvirring tar seg blindt til rette,
og spør: «Når inntreffer dommens dag?»
Jo, den dag de prøves over Ilden:
«Smak deres prøvelse! Dette er det dere ville ha påskyndet!»
De gudfryktige skal være i paradisets haver blant kilder,
og mottar det Herren gir dem, de handlet vel før dette,
brukte lite av natten til søvn,
og bad ved morgengry om tilgivelse,
og tiggere og utstøtte hadde del i det de eide.
På jorden er jærtegn for dem som har troens visshet,
og i dere selv! Kan dere ikke se?
I himmelen beror deres underhold, og det dere er lovet.
Ved himmelens og jordens Herre, det er så sant som at dere kan tale!
Har historien om Abrahams ærverdige gjester nådd deg?
Da de kom inn til ham, hilste de: «Fred,» og han svarte «Fred! Fremmede folk?»
Så gikk han bort til sine husfolk, og kom med en gjøkalv,
satte den for dem, og sa: «Vil dere ikke spise?»
Da ble han grepet av frykt for dem, men de sa: «Frykt ikke.» Og de bebudet ham en oppvakt gutt.
Så trådte hans hustru frem i stort opprør, slo seg i ansiktet, og sa: «En gammel, ufruktbar kone?»
De sa: «Så sier Herren! Han er den Vise, den Allvitende.»