Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

1-30   31-60     61-90     91-120     121-150     151-180     181-182  
  37. Assaffat (Rekkene ) : 1-30 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ved dem på rad og rekke,
de barskt tilrettevisende,
som leser opp formaningen.
Sannelig, deres Gud er én,
Herren over himlene og jorden, og det som mellom dem er, soloppgangens Herre!
Vi har prydet den nederste himmel med stjernenes pryd,
Og som et vern mot hver opprørsk Satan.
De kan ikke avlytte det himmelske råd, for de angripes fra alle kanter for å forjages,
og de har i vente en varig straff,
unntatt en enkelt som snapper opp litt, og så forfølges av en gnistrende flamme.
Be dem uttale seg: Er menneskene vanskeligere å skape, eller annet Vi har skapt? Vi skapte dem av myk leire!
Nei, du undrer deg, og de spotter.
Når de formanes, husker de ikke,
og når de ser et jærtegn, håner de,
og sier: «Dette er skjær magi!
Når vi er døde og er blitt jord og knokler,
skal vi da gjenoppvekkes, og våre henfarne fedre?»
Si: «Ja, og i all underdanighet.»
Det lyder bare et stort skrik, og så kan de se.
Og de sier: «Trøste oss, dette er dommens dag.»
Dette er avgjørelsens dag, som dere holdt for løgn.
«Samle sammen de som handlet ondt, og deres hustruer, og det de tilbad,
utenom Gud, og før dem til veien til helvete!
Og still dem opp! De skal trekkes til regnskap.
Hva er i veien med dere, så dere ikke hjelper hverandre?»
Nei, på denne dag kapitulerer de,
går hen til hverandre i samtale og sier:
«Dere pleide å komme til oss fra høyre side?»
Disse svarer: «Nei, dere var så allikevel ikke troende.
Vi hadde ingen makt over dere. Nei, dere var opprørske folk.