Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

1-30   31-60     61-90     91-118  
  23. Almuminoun (De troende ) : 1-30 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
De troende går det godt,
som er ydmyke i sine bønner,
som vender seg bort fra tomt prat,
som betaler det rituelle bidrag,
som holder sitt kjønnsliv i tømme,
unntatt når det gjelder hustruer og slavinner, for da kan de ikke lastes,
men de som begjærer noe utover dette, går over grensen,
som passer betrodd gods og sine forpliktelser,
og som overholder sine bønner.
Disse er arvingene,
som skal arve paradiset. Der skal de være og bli.
Vi skapte mennesket av en leirmasse.
Senere la Vi ham som en sæddråpe i sikker forvaring.
Så gjorde Vi dråpen til en kime, dette til det minste foster, og i fosteret formet Vi knokler, og knoklene dekket Vi med kjøtt. Så frembrakte Vi ham som en ny skapning. Velsignelsesrik er Gud, den beste skaper!
Så, etter dette, skal dere visselig dø.
Og så vil dere bli gjenoppvekket på oppstandelsens dag.
Over dere har Vi skapt syv himmelhvelv. Vi overså intet i Skapelsen.
Og Vi sendte ned vann fra himmelen i et visst mål, og lot det hvile i jorden. Men Vi er også i stand til å ta det bort.
Så frembrakte Vi ved det haver for dere, med palmer og druer. Dere har rikelig med frukt i dem, og av disse spiser dere.
Og et tre, som vokser frem av Sinais berg, som gir olje og krydder til dem som spiser.
I husdyrene er også noe å lære for dere. Vi gir dere å drikke av det som er i deres indre, og dere har mange anvendelser for dem, og de gir dere mat.
På dem og på skip bæres dere omkring.
Vi sendte Noa til hans folk, og han sa: «Mitt folk, tjen Gud! Dere har ingen annen Gud enn Ham! Vil dere ikke vise gudsfrykt?»
Rådet for hans folk, som var vantro, sa: «Dette er bare et vanlig menneske som oss, som vil være bedre enn oss. Om Gud hadde villet, kunne Han sendt ned engler. Vi har ikke hørt om noe slikt blant våre henfarne fedre.
Han er bare en besatt mann, så se ham an inntil videre.»
Da sa han: «Herre, hjelp meg, for de kaller meg løgner.»
Så gav Vi ham denne inspirasjon: «Lag arken for Våre øyne og ved Vår inspirasjon! Når Vår beslutning realiseres, og alt koker over, så før om bord et par av hver art, og din familie, unntatt ham, mot hvem ordet allerede foreligger. Snakk ikke til Meg om dem som har gjort det onde! De skal druknes.
Når så du og de som er med deg har tatt plass i arken, så si: ’Lovet være Gud, som har reddet oss fra et folk av urettferdige.’
Og si: ’Herre, la meg gå fra borde en velsignet landgang! Du er den beste los.’»
I dette er visselig jærtegn. Vi setter sannelig på prøve!