Onsdag, 29.11.2023 - 15. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

1-30   31-60     61-90     91-120     121-135  
  20. Taha (Ta Ha ) : 1-30 Neste side →
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ta Ha
Vi har ikke åpenbart Koranen for deg for å gjøre deg ulykkelig,
men som påminnelse for den som frykter Gud,
og som åpenbaring fra Ham, som skapte jorden og de høye himler.
Den Barmhjertige sitter i ro på tronen.
Ham tilhører alt i himlene og på jord, det som derimellom er, og det som er under jorden.
Tal bare høyt, for Han kjenner det hemmelige selv om det er godt skjult.
Gud, det er ingen gud unntatt Ham. Hans er de vakreste navn.
Har du hørt beretningen om Moses?
Da han fikk se en ild, sa han til sitt husfolk: «Bli her! Jeg har oppdaget en ild. Kanskje jeg kan hente varme fra den, eller jeg kan finne ledelse ved ilden.»
Da han gikk frem til den, lød en stemme: «Moses!
Jeg er Herren! Ta av deg sandalene! Du er i den hellige dal Tuwa.
Jeg har utvalgt deg! Så lytt til det som blir åpenbart!
Jeg er Gud. Det er ingen gud unntatt Meg. Så tjen Meg, og forrett bønnen til Min ihukommelse!
Timen kommer. Men Jeg holder den skjult en stakket stund, så enhver kan belønnes etter sin innsats.
La ikke noen holde deg tilbake fra den, som ikke tror på den, og som følger sine egne lyster, så du ikke går til grunne.
Men hva er det du har i din høyre hånd, Moses?»
Han svarte: «Det er min stav. Jeg støtter meg på den, og slår ned løv med den til småfeet, og jeg har også andre anvendelser for den.»
Han sa: «Kast den, Moses!»
Så kastet han den, og se, den ble til en buktende slange.
Han sa: «Grip den, og frykt ikke! Vi skal gjøre den slik den var.
Og stikk hånden din under armen, og du vil ta den frem igjen hvit, men uskadd. Dette som et annet jærtegn,
for å vise deg noen av Våre større tegn.
Gå til Farao! Han har vist seg oppsetsig.»
Moses svarte: «Herre, gjør mitt bryst åpent for oppgaven,
og gjør mitt oppdrag lett for meg.
Løs mitt tungebånd,
så de må forstå min tale!
Og gi meg en medhjelper blant mine,
Aron, min bror.