Mandag, 16.05.2022 - 15. Shawwal 1443 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  108. Alkawthar (Overfloden ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Vi har visselig gitt deg i overflod!
Så be til Herren, og bring offer!
Sannelig, han som har lagt deg for hat, han har intet etter seg.