Mandag, 04.12.2023 - 20. Jamad Awwal 1445 h.

Vis Suranavn (kapittler)

  103. Al'asr (Tidens makt ) : 1-30
Norsk Arabisk
Norsk gjengivelse med ev. kommentarer
Ved tidens makt!
Mennesket kommer visselig til kort!
Unntatt er de som tror og lever rettskaffent, som legger hverandre sannheten på hjertet, og standhaftighet.