Søndag, 24.09.2023 - 09. Rabi' Awwal 1445 h.

Les om denne gjengivelsen

Om Korangjengivelsen

11. april 2005 - 13:18 - Basim Ghozlan
 

Første utgave av denne gjengivelsen ble utgitt av Universitetsforlaget 1980. Utgaven hadde både den originale arabiske teksten og Einar Bergs oversettelser. Av de mangler som denne utgaven var preget av var versnummerering. Her kunne man fort bli forvirret over forskjeller mellom denne og den originale Koranen. Om dette sier Kari Vogt: ”Einar Berg valgte i sin tid å følge den tyske arabisten Gustav Flügels versinndeling, ganske enkelt fordi denne lenge var referansen i så godt som all islamlitteratur på europeiske språk.”

I 2000 ble flere av disse mangler unngått da Bokklubbene utga Koranens oversettelsen i serien Verdens hellige skrifter. Om denne utgaven kan vi lese i samme innledning av Kari Vogt:

”Bokklubbens nye utgave har i det store og det hele beholdt den opprinnelige ordlyden, bare enkelte, helt nødvendige justeringer er foretatt i samråd med Einar Bergs familie. På ett punkt gir imidlertid dagens utgave en mer anvendelig tekst: Versetellingen i den arabiske utgaven er denne gang lagt til grunn. Einar Berg valgte i sin tid å følge den tyske arabisten Gustav Flügels versinndeling, ganske enkelt fordi denne lenge var referansen i så godt som all islamlitteratur på europeiske språk. I dag refereres koranvers slik de er nummerert i den arabiske utgaven, og denne ordningen gjør det lettere å bruke Bergs koranoversettelse. Det er Anne Aabakken som har ansvaret for denne delen av arbeidet.”

Om selve forfatteren Einar Berg sier Kari Vogt: ”I mer enn tyve år underviste Einar Berg (1921–1995) i arabisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo. Hans bakgrunn var uvanlig: Han avsluttet jusstudiet like etter krigen og hadde nok tenkt seg en helt annen yrkeskarriere. Så hva var det som kunne bevege en ung jurist i Husbanken til å gi seg i kast med et krevende arabiskstudium og deretter å vie sitt liv til formidling av den arabiske kulturarven? Einar Berg hadde en sterk tro på nødvendigheten av å bygge bro mellom kulturer. Hans arabiskstudier hadde sammenheng med interessen for islamsk rettsvitenskap, og fikk i tillegg rikelig næring gjennom et sterkt engasjement i palestinernes sak – lenge før palestinaspørsmålet kom til å interessere den norske allmennhet. Dette engasjementet omfattet etter hvert stadig større deler av den muslimske verden. Han ønsket dialog, og her så han religion som et sentralt tema. At hele Koranen, fra første til siste sure, skulle være tilgjengelig på norsk var et viktig anliggende for ham, og da han i 1982 utga den lille boken Islam. Fra konflikt til dialog, skrev han dette: «Koranen er den åndelige kraft i islam, tyngdepunkt og sentrum. Og beretningene om profetens person er med å fremme atmosfæren av Guds nærhet. ’Vår Gud og deres Gud er én Gud,’ sier Koranen til oss. La dette være dialoggrunnlaget i det fremtidige arbeid.»

Islam.no ønsker å understreke følgende: Å lage en perfekt Koranoversettelse er en umulig oppgave. Enhver oversetter tar sine valg ut ifra egne tolkninger. Berg redegjør ikke for sine valg eller andre alternativer gjennom noe noteverk.

For å gå i dybden bør man alltid konsultere flere oversettelser og helst den originale arabisk. Til tross for de feil og mangler mange har påpekt i denne gjengivelsen har vi valgt å legge den ut på våre nettsider, ikke fordi vi er enige om alt, men fordi den allikevel hjelper mange å nærme seg koranens budskap.