Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Les om denne basen

Om Korandatabasen

30. januar 2004 - 16:59 - Basim Ghozlan
 

Koranen er Guds ord. Slik tror alle muslimer. Gud har lovet å ta vare på den, beskytte den mot forfalsking og bevare den slik den ble åpnebart. Vi kan lese om dette i Koranen : (K. 15:9) Vi har åpenbart formaningen, og Vi passer på den. Gjennom tidene har det vært gjort mange forsøk på å forfalske den, men ingen av disse forsøkene har vært vellykket. Arbeid med Koranen er imidlertid ikke beskyttet av Gud. Det kan derfor forekomme feil i alle arbeid mennesker gjør, selv med Koranrelaterte saker. Dette arbeidet er intet unntak.

Vi ber derfor alle lesere om å melde ifra raskest mulig dersom de finner feil i disse sidene. Vi lover å gjøre vårt beste for å beholde sidene våre og særlig dem som er knyttet til Den hellige Koranen, feilfrie. For dette trenger vi din hjelp.

Oversikt over arbeidets gang og tekstens opprinnelse Dette arbeidet bestod av tre deler:

 • Lagring av den originale arabiske teksten. Dette ble gjort slik: Vi lastet ned teksten fra nettet, sura for sura. Vi bearbeidet den med å dele teksten i kolonner lagret i en tabell med suranr, versnr og tekst. Hver eneste ayah (vers) ble lagret i en egen linje. Hele veien tok vi stikkprøver og sikret oss at lagringen har skjedd på en riktig måte, eller i hvert fall så slik ut.
 • Den norske gjengivelsen: Den eneste fullstendige norske gjengivelsen av Koranen som er tilgjengelig i markedet er Einar Bergs gjengivelse. Vi inngikk avtale derfor med Universitetsforlaget, som sitter med rettighetene, om å kunne bruke den i våre nettsider. Etter at avtalen var i boks, skaffet vi oss en elektronisk kopi av den norske oversettelsen i Word-dokument. Kopien var bearbeidet av Den norske Bokklubben som publiserte denne utgaven sist.
 • Arbeidet begynte her igjen med å fordele denne teksten over en tabell fordelt over suranr, versnr og tekst. Stikkprøver ble også her tatt hele veien.
 • Etter at denne delen var ferdig, samlet vi begge tekstene, den norske og den arabiske i en og samme tabell slik at hver linje hadde følgende kolonner: suranr, versnr, norsk_tekst, arabisk_tekst og et felt til, til kommentarer.
 • For å lette arbeidet laget vi en egen tabell over suranavn (kapittelnavn) som inneholder navnene til alle 114 sura slik: suranr, norsk_navn, arabisk_navn og norsk_arabisk_navn (den siste inneholder navnet skrevet med norske bokstaver men med arabisk uttalelse som f. eks. Alfatihah).
 • Når tabellene var klare gjenstod det å lage løsningen i asp-kode. Denne oppgaven ble gjort av en flink asp-programmerer som ikke ønsker å ha navnet sitt kjent. Han foretrekker heller å få belønningen sin som hel av Allah (sw) i Dommens dag. Dette arbeidet tok noe tid. Å få den arabiske teksten til å vises riktig og å kunne gjøre den søkbar, var ingen lett oppgave.

Muligheter i denne basen Løsningen slik den er per i dag tilbyr følgende muligheter:

 • Visning av Koransuraer (kapitler). Man kan velge et kapittel (sura) fra Koranen ved hjelp av en liste. Listen er sortert etter suranummer og teksten består av suranavn uttalt på arabisk med suranavn på norsk i parenteser slik 1. Alfatihah (Åpningsbønnen). Når man har valgt en sura blir første side, med opp til 30 vers (ayah) vist frem. Alle andre ev. sider blir tilgjengelige ved hjelp av en line som ser slik ut: 1-30 31-60 61-90 91-120 121-150. Man kan bla gjennom disse sidene også ved hjelp av lenken som heter Forrige eller Neste side på både toppen og bunnen av rammen.
 • Man kan velge hvilken tekst som skal vises ved å krysse på eller vekk for valget Vis: Arabisk, Norsk. Når den norske teksten velges blir ev. Kommentarer som er lagret for dette verset også vist med en ledetekst som sier “ Kommentarer ” (slik at man kan skille kommentarer fra den originale oversettelsen).
 • Søking:
 • Man kan søke etter et eller flere ord. Skriver man flere ord blir det søkt i alle vers som inneholder alle disse ordene. Rekkefølgen spiller ingen rolle. Når antall treff stiger over 300, får man en melding om å minimalisere søket litt mer. Dette betyr at man må skrive ordet litt mer nøyaktig (eks. skriv menneske om til mennesker), eller at man må oppgi flere ord (eks. menneske skriv: menneske Gud for å bare treffe de vers som inneholder begge ordene Gud og menneske). Store og små bokstaver spiller ingen rolle (både gud og Gud gir samme resultater).
 • Søking etter arabiske ord:
 • Man kan også søke, på samme måte, etter arabiske ord. Her trenger man ikke tenke på ”tashkil” (altså de små tegnene over bokstavene). Det holder å skrive ordet kun med hovedbokstavene, men også nøyaktig skriving fører frem, slik: (både الْقَيُّومُ og القيوم gir samme resultat.
 • Nb. Det går ikke an å søke etter bade arabiske og norske ord samtidig.
 • I begge tilfellene og etter å ha søkt (søk etter arabisk eller norsk), vil antall treff oppgis og første 30 treff blir vist frem. Er antall sider flere enn en, kan man velge å direkte gå til en ønsket side. Antall sider blir vist på toppen.

Legg merke til at det vises maks 80 tegn av hvert vers som blir funnet. Er verset enda lenger vises det prikker slik …(gjelder både arabisk og norsk). Den norske teksten er klikkbar. Du kan klikke her for å vise hele verset.

Har du klikket på et slikt treff, blir en ny side vist frem og verset kommer frem i sin helhet. Her kan man surfe mellom Forrige og Neste vers (i samme sura) eller Forrige og Neste treff (fra det aktuelle søket).

Man kan også vise hele sura som det enkelte verset tilhører, ved å klikke på suranavn som ligger rett over rammen.