Lørdag, 02.12.2023 - 18. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Når halal kjøtt ikke finnes

Spørsmål

Jeg vil spörre om hvordan man skal forholde seg til ikke halal kjött. Det er slik at der hvor vi bor er det nesten umulig å få tak i halalkjött, og når det er mulig å få tak i det er det dårlig, både i smak og lukt, og veldig dyrt i pris. Dette er et stort problem for oss fordi vi vil ha halal, men ikke for den kvaliteten og denne prisen. Det finnes andre muslimer her som sier at de kjöper ikke halal kjött men legger det i saltet vann med sitron for å drepe bakterier og trekke ut overflödig blod. Rekker dette for at det skal väre lovlig for oss å kjöpe og spise ikke halal slaktet kjött? Har dere noe forslag, rettledning for oss? Walikoum assalam

Svar

Salam brødre og takk for spørsmålet. Halal og ikke halal kjøtt er et tema som aldri blir ferdig debattert blant muslimer som bor i Vesten. Den beste løsningen er selvfølgelig om vi kunne skaffe oss kjøtt som tilfredsstiller alle krav slik at vi ikke er i tvil. Her i Oslo finnes det heldigvis flere butikker som selger garantert halal kjøtt med god kvalitet og rimelig pris. Faktisk er det mange ikke-muslimer som handler hos dem bare på grunn av kvaliteten. I de andre store byene finnes det mer eller mindre liknende muligheter. Muslimer, som dere, som bor i steder der halal kjøtt ikke er lett å få tak i må kanskje tenke litt annerledes. Hvis vi ser på hva de lærde definerer som halal kjøtt finner vi noen uenigheter. Shaykh Yousuf Al-Qaradawi er en av dem som mener at kjøtt av halal dyr (lam, kylling, okse og liknende) og som er slaktet av "ahl alkitab" (skriftens folk) er tillatt uansett. Selv om det skjer noe som vi, muslimer, ikke anser som riktig slakting. Qaradawi sier samtidig at de fleste lærde krevde at slakting må foregå på samme måte som muslimer pleier å bruke, men han nevner noen lærde som hadde en annen mening. Blant dem nevner han Al-qadi Ibn Al'arabi. Som konkulsjon sier Qaradawi om dyr slaktet etter elektriske sjokk at "Så lenge de betrakter dette som slakting for å spise, er det også tillatt for oss" (Se side 63 Alhalal walharam fil islam). Ut fra dette kan en i slik situasjon som deres, bruke denne fatwa og se på den som en lettelse (rukhsah). Vi må huske her at slakting slik islam lærer oss ikke er begrunnet med noe konkret. Det er med andre ord ikke helt krav at alt blod skal renne ut fra dyret for å bli tillatt. Når man er f. eks. på jakt hender det ofte at dyret som blir truffet dør før man rekker å slakte det, og det er allikevel halal. Det samme hvis man ikke får sjanse til å slakte på grunn av f. eks. at oksen rømmer. Man har, i følge islam, rett i slik situasjon til å skyte oksen. Når dette er sagt ser vi at man ikke trenger å salte kjøttet eller la det ligge i vann over natten. La meg understreke til slutt at selv om vi kan bruke slike lettelser (rukhas) må vi alltid gjøre vårt beste for å skaffe oss halal kjøtt. Wallahu a3lam Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 14.02.2004