Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Bilder

Spørsmål

Salam alaykom Er det haram å ha bilder av dyr, mennesker, artister, altså plakater, og liknede i huset? Wassalam

Svar

Salam. Bilder på plakater kan deles inn i flere kategorier:

  1. Bilder som blir tilbedt av enkelte grupper som f. eks. Budha og Jesus. Slike bilder er haram å henge på veggen.
  2. Bilder av personer som anses som "hellige". Dette gjelder alle profeter og andre viktige personer som har et høyt status i islam som Maria (Mariyam), profetens koner og døtre, de 4 kalifene o.f. Slike bilder er også haram å tegne eller henge på veggen.
  3. Bilder av "dårlige forbilder". Dette gjelder mange av dem som anses som stjerner og som frister til sex, oppfører seg på en uønsket måte og som av og til kommer med antiislamske uttalelser. Slike personer er det haram å ha bilder av på plakater.
  4. Bilder av diktatorer, mordere og kriminelle. Som f. eks. bilder av Sharon, Bush og Saddam Hussain. Henging av slike bilder på veggen tyder på at man har respekt for dem og dette strider med islam som lærer oss å ta avstand fra slike handlinger.
  5. Bilder av vanlige personer som f. eks. familiemedlemmer, venner, jobbkamerater og liknende. Slike bilder tar samme status (haram eller halal) som selve personen. Er bildene for eksempel nakne, kan man ikke henge dem. Ellers er det ingen problem å ha slike bilder i album, henge dem på veggen eller lignende.
For mer om dette emnet les f. eks. Al halal wal haram fil islam til Shaykh Yousuf Alqaradawi fra side. 109 til side 113 Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 18.02.2004