Torsdag, 08.12.2022 - 14. Jamad Awwal 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Straff i islam

Spørsmål

Salamu wa aleikum Et rykte jeg har hørt: En muslim som er født og oppvokst i vestlige land, får da mindre straff hos Gud enn muslimer som er født og oppvokst i muslimsk hjemmeland. Grunnen: Vanskeligere å oppdra muslimske barn i vestlige kulturer. Ungdomstiden kan være vansklig også. Fordi lettere tilgang til alkohol,pornografi, o.s.v Kan dette stemme?

Svar

Salam bror. Det er kanskje litt feil å si det på denne måten. Saken er slik: Dess mer man strever for å følge Allahs vei, dess større belønning man får. På den andre siden er det slik at dess mer man strever for å begå synd, dess mer "sayiat" (synder) man får. En hadith forteller oss at tre grupper er å anse som store syndere. Blandt dem var de fattige som samtidig er hovmodige, de eldre som begår zina (ulovlig sex). Hvorfor er dette slik: Når man er fattig har man i utgangspunktet ikke noe grunn for å være hovmodig. Når en allikevel gjør dette er det mer alvorlig synd, selv om rikdom ikke er noen unnskylding heller. Det samme når en er gammel og allikevel begår zina er dette enda mer alvolrig enn unge mennesker, selv om det i begge tilfeller finnes meget stor synd (haram). I en annen hadith kan vi lese at når en kommer inn i markedet og sier dhikr (huske på Allah sw) vil en bli belønnet med tusen tusen hasanah. Årsaken til den store belønningen er at markedet har som regel mange ting som får en til å glemme Allah sw. Det å streve mer for å huske Allah sw gir mer belønning. Uansett må vi huske på at Allah (SWT) er Allvitende og den Mest Rettferdige, og kjenner selvfølgelig til alle våre omstendigheter og vil sikkert ta disse med i beregningen når vi skal få vår dom. Det er opp til ethvert menneske å gjøre sitt beste ut fra den situasjonen en måtte befinne seg i. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 12.02.2004