Lørdag, 03.12.2022 - 09. Jamad Awwal 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Religion og kultur

Spørsmål

salam salam kan du fortelle meg litt om forkjellen melom islam og kultur? Skal muslimer følge islam eller kultur? Takk

Svar

Islam er en religion som defineres ut ifra kildene: Koranen og sunnah. Den er derfor noe som kommer fra Gud. Kultur er derimot noe menneskelig. Den er et sett av vaner og tradisjoner. Til tross for at islams kilder er "hellige", er muslimenes forståelse av hva som er islam og ikke islam ikke hellig. Muslimer tror på at de er pålagt av Gud å følge islam slik profeten praktiserte den. Problemet her er at kultur og religion blir ofte blandet sammen at det ikke er lett å skille hva som er hva. En muslim kan, i prinsippet, forkaste sin egen kultur uten at dette strider med islam som religion. Islam har gjennom tidene akseptert mange kulturer og smeltet dem inne i en felles sivilisert kultur som var overlegen i over tusen år. Mvh. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 11.02.2004