Søndag, 02.10.2022 - 06. Rabi' Awwal 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Islam i skolen

Spørsmål

Hei! Vi er fire studenter på lærerhøgskolen i Oslo. Vi har et prosjekt der vi skal ta for oss følgende problemstilling: "Blir islamsk kultur/religion ivaretatt i norsk skole?" Hva er deres oppfatning av dette? mvh snart lærere

Svar

Hei og takk for spørsmålet. Vi er veldig glade for at lærerstudenter er interessert i å belyse slike problemstillinger og at dere benytter dere av denne muligheten til å få informasjon om hva muslimer selv mener om emnet. For det første ville jeg ha delt opp spørsmålet i to og skilt mellom religion og kultur. Det finnes nemlig mange forskjellige kulturer blant muslimer, også norsk kultur :-) Noen positive erfaringer som tilsier at islam ivaretas i skolen er f.eks:

  1. Mange skoler samarbeider med foreldre som ønsker å gi barna sine alternativ svømmetilbud.
  2. Hijab er tillatt på skolene og så langt har det ikke vært noe problem. Vi mener at det heller ikke bør gjøres til et problem. Det vil snarere føre til fremmedgjøring fremfor integrering.
  3. De fleste lærere er interessert i å lære om islam og i å skape et hyggelig miljø for barna. Dette gjenspeiler seg i hele skolemiljøet.
Her kommer vi inn på en videre todeling av emnet. For læreren setter noen premisser for undervisningen, og lærebøkene setter andre. Alle bøkene jeg har sett, fra barneskolenivå helt opp til videregående, er misvisende og inneholder mange gale oplysninger. De repeterer vanlige misoppfatninger om islam for eksempel når det gjelder tvangsekteskap o.a. som om det var Islams lover. Særlig kapitlene om kvinner i islam er ikke til å stole på. Men så er det jo opp til lærerene da. Og mye kan rettes på med en oppegående lærer. For eksempel liker jeg historien fra Tanks skole her i Bergen, hvor hele klassen stilte i hijab (oppslag i BA) i solidaritet med oss andre. Det var ingen muslimer i den klassen, men en våken lærer, som oppfordret til diskusjon og selvstendig refleksjon, med klare etiske retningslinjer. Dessverre opplever en del muslimske elever at spesielt presentasjonen av islam i undervisningen farges av lærerens personlige syn på religionen, gjerne kritisk og noen ganger til og med latterliggjørende. Disse hendelsene er heldigvis i klart mindretall, men de er like fullt triste. Det er ønskelig med tettere samarbeid mellom skolen og foreldrene/muslimske organisasjoner når det gjelder tilretteleggelse av svømming og gym for muslimske elever, også utenfor Oslo. I mindre grad i barne- og ungdomsskolen, men i stor grad på videregående er det viktig å gi muslimske elever en usjenert plass der de kan få gjøre sine daglige bønner som faller i skoletiden. Da jeg selv gikk på videregående henvendte en del muslimske elever seg samlet til administrasjonen med en slik forespørsel, og vi fikk til svar at vi kunne be på toalettet (!). Slike svar oppleves som utrolig respektløse og nedverdigende. Det skal ikke så mye til. Vi trenger bare ca. en kvadratmeter for å få plass. Men minstekravet er at plassen er ren… For å oppsummere vil jeg si at stort sett er erfaringene med skolen positive, men mye kan fremdeles gjøres for å bedre ivareta islam i skolen. Det er allerede et skritt fremover at vi får en slik henvendelse her på islam.no. Å la muslimske elever få oppleve at de som muslimer og deres religion, islam, er anerkjent og akseptert, vil bety utrolig mye for deres selvfølelse og utvikling som ressurssterke mennesker. Og som lærere vil dere sitte med store muligheter til å få fram det beste i elevene deres. Lykke til med prosjektet og videre i utdannelsen. Håper dette har vært til hjelp. Med vennlig hilsen Vibeke

  • Basim I.
  • 24.02.2004