Fredag, 24.09.2021 - 17. Safar 1443 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Navneendring ved konversjon.

Spørsmål

Hvordan stiller det seg med navneendring ved konversjon til islam? Mange takk for hjelpen. Mvh.

Svar

Forbudte navn er navn som knytter en som undersått til andre enn Gud, altså for eksempel Abd al-Massih (Messias tjener). Også hedenske navn – Tor etc. må unngås. Norsk navnetradisjon som Ulv, Bjørn er noe tvilsomt, for det regnes ikke for godt og verdig å kalle folk ved dyrebetegnelser. Hvis navnet ditt ikke uttrykkelig knyttes til noe slikt forbud eller anti-islamsk verdisyn, er man ikke forpliktet til å ta noe nytt navn. Mange som kommer til islam skifter navn uansett, eller tar et navn i tillegg til sitt opprinnelige. Noen med en gang, noen etter en tid, noen fordi de føler de bør, noen fordi de kjenner det riktig. Som man vokser i islam og (i de fleste tilfeller) gradvis finner sin identitet som muslim, kan det å ta et nytt navn være en naturlig del av denne prosessen. Noen skifter navn blant muslimske venner, men beholder sitt opprinnelige navn offisielt og ev. blant familie, gamle venner. Det kan være litt mye ”å holde orden på”, men det er ofte for mye forlangt at alle andre skal kalle deg ved et nytt navn, kanskje særlig foreldre som jo har gitt deg det navnet du har. In sha Allah ingen skade skjedd. Profeten Muhammad (fred og velsignelse være med ham) anbefalte at man gir, og her altså tar, for eksempel navn som kan være satt sammen av Guds vakreste navn og tjener (abd), eks. Abd Allah, Abd al-rahman (Den barmhjertiges tjener) etc. Feminin form av slike navn vil være Amatullah – Allahs tjenerinne, og eller som regel fem. form av Allahs navn – dvs. Malika, Karima, Latifa. Han nevnte også som anbefalelsesverdig navn på profetene Ibrahim, Musa etc. For jenter anbefales navn av rene og troende kvinner eks. Asia (Faraos troende kone), Mariam (profeten Isas mor), Khadija (Profetens første hustru). Man kan også kalle seg etter andre utmerkede mennesker som Profetens andre hustruer og barn, hans følgesvenner (Uthman, Umar, Ali, Nusayba, Sumayya) etc. Men som sagt, også navn med god betydning er anbefalelsesverdig; eks. for jenter Bushra – en god nyhet, Iman - tro. Dessuten gir muslimer ofte barna navn etter sine forbilder fra muslimsk historie, som Harun (kalif Harun al-Rashid), Rabia (en stor kvinnelig sufi/poet) m.v. Det finnes nok av navn for den som ser seg om etter et nytt! Generelt sett bør man ta seg litt tid og smake på ulike navn så man finner seg et man føler seg vel med, som er lett å uttale, som man liker rett og slett. Mange norske kvinner (ikke så mange menn) er jo så heldige å ha opprinnelige navn som også er gode og vakre i islamsk betydning; Sara (profeten Ibrahims første hustru), Maria (som Mariam), Nora (av nor – lys, også et av Allahs vakreste navn). Med vennlig hilsen Nora S. Eggen

  • Nora S. Eggen
  • 01.02.2004