Tirsdag, 29.11.2022 - 05. Jamad Awwal 1444 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Musikk

Spørsmål

Aslam-aleikum! Jeg lurer på hva islam sier når det gjelder musikk? Er det lov til å høre på sanger hvis man ikke blir påvirket av det som står i teksten? I tilfelle ja; er det lov til å høre på pop, rock, techno o.l? Kan dere svare konkret og henvise til kilder, ville jeg ha satt stor pris på det...takk på forhånd! Måtte alle belønne dere for den jobben dere gjør. ( AMIN!!)

Svar

Assalamu aleikum Svaret her vil ikke være så annerledes enn det svaret som allerede ligger ute på sidene våre. Om man blir eller ikke blir påvirket av tekstene har ikke så mye å si. Det er altså forbudt å høre på tekster som strider med islam, så lenge hensikten ikke tilsier noe annet. (eks. hvis man hører på slike tekster for å vite om hva de er eller for å svare på dem er det OK.) Koranen sier om de troendes karakter at de 28:55 "Når de hører tomt prat, vender de seg bort fra det, ... " 6:68 Når du ser slike som kaster seg over Vårt ord i samtale, så vend deg bort fra dem til de finner et annet samtaleemne. Skulle Satan få deg til å glemme dette, så bli ikke sittende blant de urettferdige etter at du er kommet det i hu. (Jeg er usikker på hvor god denne oversettelsen er, men teksten på arabisk er klar i at muslimer som hører dem som bruker Guds ord til lek og tøys, eller dem som snakker stygt om islam at de ikke skal bli sittende med dem). Ellers er det ingen forskjell mellom de forskjellige typene musikk du spør om når det gjelder halal og haram. Det eneste man må tenke på er hvilke følelser denne musikken vekker? Les våre tidligere svar her: Musikk Musikk i religionen

  • Basim Ghozlan
  • 08.02.2004