Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Nedlatende mot ikke-muslimer?

Spørsmål

Islam virker veldig APARTEID og nedlatende mot alle ikke muslimer og ikke minst andre religioner (Sura 9:5) og ( 6;152) bla. Men hvorfor må alle som omvender seg ta et "arabisk navn" utenom sit rirklige navn?

Svar

Du tar opp to forskjellige temaer her. La oss se på dem hvert for seg. Aparteid? Vers 9:5 forteller om "vantro" som kriger mot muslimer. Det handler altså ikke omalle andre religioner. Beviset for dette er å finne allerede på neste vers. Det ser ut som du ikke har lest videre i Koranen. Hadde du lest neste vers hadde du kanskje fått bedre forståelse av dette temaet. Her er vers 9:6: Hvis noen av avgudsdyrkerne ber deg om beskyttelse, så gi ham det, så han kan få høre Guds ord. Før ham så et sted hvor han har sikkerhet. Dette fordi de er folk som intet vet. Ser du noe nytt nå? Gud ber altså profeten om å beskytte avgudsdyrkerne som ber om beskyttelse! Her har muslimene tak over dem og kan om de vil drepe dem alle, men Koranen pålegger muslimene om å beskytte og frakte dem til sikkerhet. Er dette ikke toppen av menneskelighet? 6:152? Handler om noe helt annet enn krig og fred? Her er det: Hold dere unna den foreldreløses eiendom, med mindre det er til beste, inntil han når voksen alder. Gi fullt mål og full vekt, som rett og riktig er! Vi pålegger ingen noe ut over det han evner. Når dere uttaler dere, så vis rettferd, selv om en slektning er implisert! Oppfyll deres forpliktelser overfor Gud! Dette har Han pålagt dere, så dere må vise ettertanke. Noe galt? Arabiske navn? Dette er ingen krav i islam. Alle kan beholde sine "norske" navn eller hva det måtte være så lenge navnet betyr noe som ikke strider med islam. Navn som strider med islam selv om de er arabiske er ikke tillatt i følge islam. Mvh. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 31.01.2004