Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Shia og sunnah

Spørsmål

As-salamun Alejkum! jeg lurte bare på hva er forskjellen mellom Shia og Sunni muslimer. Wassalam.

Svar

Salam bror. Først la oss nevne hva sunni- og shiamuslimer er enige om. 1. Alle er enige om trosartiklene. Alle er enige om at Gud er en og bare en. De er enige om at profeten Muhammad (saaw) er Hans sendebud og at han er Guds siste profet. De er også enige om Koranen er Guds bok som Han har beskyttet mot forfalsking og at den er en ren kopi av Koranen som Gud har i himmelen. 2. De er enige om islams søyler. Alle anerkjenner de fem daglige bønnene, fasten i ramadan, zakah og hajj. 3. Hvis man tenker politisk og ser på hva begge gruppene er opptatt av vil man lett finne at den israelske okkupasjonen av Palestina er deres hoved problem og at de anser sionismen som den største fjenden. Ting som de er uenige om kan være mange, men de anses som annen rekke viktige ting i islam. Eksempler: 1. Mange detaljer rundt islams søyler. Bønn kan utføres litt forskjellig, til forskjellige tider, etter forskjellig wudhu. Selve bønneropet er litt forskjellig. 2. Trosartikler er noe mer hos shia. Shia ligger til en artikkel til de seks artikelen sunni-muslimer. Denne heter Wilaiyah og handler om å tro at Ali (raa) er den eneste rette kalif etter profeten. 3. Synet på hvilke hadith-samlinger som er pålitelige er forskjellig. Mens Sunni-muslimer tror mest på Sahih Boukhari, Muslim, Musnad Ahmad, Muwatta Malik osv, tror shia på helt andre hadith-samlinger. 4. Synet på hvem som er pålitelig av profetens følgesvenner er helt forskjellig. Sunni-muslimer tror på at alle sahabah som ikke er kjent med frafall er pålitelige. Shia tror bare på få av dem; blant annet: Ali, Fatima, Ammar Ibn Yaser, Salman Alfaresi. 5. Synet på "ismah" (å være feilfri i religiøs betyding) er forskjellig. Sunni-muslimer tror at det kun er profeten som er ma'soum (feilfri) og at alle andre kan gjøre feil. Shia tror at De 12 imamene er feilfrie. Siden jeg er sunni-muslim vil jeg sette pris på om noen av våre shia-brødre kommer med supplerende svar som kan legges til dette. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 08.02.2004