Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva betyr sunnah?

Spørsmål

Hva er egentlig sunna? Og hvilken betydning har den for Islam? Jeg har lest om fem kategorier som inndeler alle menneskelige handlinger. Hva er de og hvor står disse? I Koranen eller i Sharia?

Svar

Sunnah kan komme i to forskjellige betydninger. Den ene er "profetens sedvane eller tradisjon" og den andre er "frivillig/oppfordret til". Sier man f. eks. Koranen og sunnah da mener man "profetens sedvane". Sier man fardh (plikt) og sunnah, da mener man den andre (frivillig). Bønnen er f. eks. av to art plikt (fardh) og sunnah (frivillig men anbefalt). Når det gjelder de fem inndelingene du prater om kan de beskrives slik: Fardh (plikt). Det er alt Gud har pålagt muslimer å gjøre enten påbudet står i Koranen eller i sunnah. De som gjør fardh vil bli belønnet, mens de som ikke gjør det vil bli straffet (hvis Gud ikke tilgir). Sunnah (eller anbefalt): Det er ikke plikt men er oppfordret til i islam. Gjør man det, får man belønning. Gjør man ikke det får man verken belønning eller straff. Tillatt: dette gjelder det meste i dette livet som f. eks. å drikke vann, reise på tur, sove osv... Man får verken belønning eller straff for denne typen handlinger. Makrouh (mislikt eller ikke anbefalt): Dette gjelder ting som ikke er ønskelig i islam men som allikevel ikke er helt forbudt. Som f. eks. faste eller be for mye, spille for mye osv. Man får belønning for å IKKE gjøre makrouh, men man får ingen straff hvis man gjør det. Haram (Forbudt eller synd). Dette gjelder det som Koranen eller sunnah har advart mot som alkohol, drap, løgn, tyveri osv. Gjør man en haram ting, blir man straffet. Unngår man det som haram får man belønning. Disse inndelingene er bare en observasjon av hva som finnes i Koranen og sunnah av tillatt og ikke tillatt. Det er med andre ord ikke Koranen som nevner dem slik jeg nevnte dem men de lærde fant at ting kunne klassifiseres slik.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003