Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Tawbah etter frafall?

Spørsmål

Salam. Er det lov for en som var muslim, så ble han/hun kristen, er det lov for ham/henne å vende tilbake til islam?

Svar

Salam. Dette inngår i det som heter tawbah (å vende seg tilbake til Allah sw). Tawbah er åpent for alle mennsker helt til dødsengler setter i gang. Allah sw har lovet alle som vender tilbake til Ham med riktig intensjon om å aksept og om tilgivelse. Koranen sier om dette K. 2:161: "Men over dem som viser vantro og dør i sin vantro, over dem hviler Guds, englers og menneskers forbannelse. Et annet sted: K. 3:91: "De som er vantro, og dør som vantro, det vil ikke bli mottatt fra noen av dem en verden fylt av gull, om han ville løskjøpe seg med det. Dem venter en pinefull straff, og de har ingen til å hjelpe seg" Vi ser i begge versene at de som dør uten å ha gjort tawbah ikke har sjanse hos Gud. Omm tawbah kan man lese: K. 4:17: Guds miskunn er kun for dem som gjør feil i uvitenhet, og så straks angrer. Disse vil Gud vende seg mot i miskunn, Gud vet, er vis. K. 4:17-18: Men det er ingen miskunn for dem som turer frem i onde gjerninger, inntil en av dem står overfor døden, og da sier: «Jeg angrer nå.» Heller ikke for dem som dør som vantro. For disse har Vi gjort klar en pinefull straff. I følge tafsir faller alle som gjør feil under "uvitenhet" (selv om de vet at det de gjør er feil) og alle som gjør tawbah i livet under "og så straks angrer" for livet uansett er kort. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 30.01.2004