Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Musikk i religionen

Spørsmål

Hva sier islam om musikk? Er den haram eller halal? Finnes det forskjellige meninger om dette?

Svar

De fleste muslimske lærde har vært skeptiske for musikk generelt. Noen andre har hatt annen holdning og ment at musikk er halal på lik linje med alle andre gode lyder. Den mest kjente lærd som har støttet den siste mening er Ibn Hazm som levde i Andalusia. Når man leter etter hva Koranen sier om musikk finner man ingenting. Enkelte mener at Koranen omhandler dette temaet i K. 31:6 5, men teksten er rimelig klar i dette verset og passer neppe som bevis på at musikk er haram. Det sterkeste som kan brukes mot musikk er noen hadith som snakker om "alma'azef" (dvs. instrumenter). Ser man på de hadithene litt nøyere finner man at de tar for seg flere handlinger til sammen og ikke bare musikk. En av dem forteller om et folk som drikker alkohol, hører på musikk og begår "zina" (dvs. prostitusjon) og at disse vil bli straffet av Allah sw. Defor tolket Ibn Hazm dette slik at det å gjøre alle de tingene til sammen er haram og ikke at hver av dem for seg nødvendigvis er haram. Det er lettere å forstå denne tolkningen når man ser at musikk, som regel, har vært brukt i slike miljøer der sex og alkohol blir benyttet. Det er viktig allikevel å si at musikk ikke er halal dersom den oppfordrer til noe haram. Det samme hvis den blir brukt for å vekke opp haram-følelser. Det er lett å skille mellom slike typer musikk og andre typer som vekker opp gode følelser. Eks. på dette kan man si at musikk som oppfordrer til sex, særlig når den presenteres med lettkledde damer som beveger seg på en utfordrende måte er uten tvil haram. På den andre siden er det nyttig å minne om at de fleste video-filmer som tar for seg et islamsk tema bruker en type musikk som nesten er blitt kjent som "islamsk musikk". Vi må huske her at musikk er nesten som et vanlig og rikt språk der man kan formidle mange meninger og følelser ved å bruke forskjellige melodier og forskjellige toner. Derfor kan man kort sagt si at halal-musikk er halal, mens haram-musikk er haram.

  • Basim Ghozlan
  • 11.09.2003