Lørdag, 23.09.2023 - 08. Rabi' Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Koran oversettelse

Spørsmål

Hvilke oversettelser av Koranen har vi i Norge og hvilke råd kan du gi meg når jeg begynner å lese en oversettelse av dem?

Svar

Koranen er heldigvis oversatt til de fleste språk i verden. Den mest kjente oversettelsen av Koranen her i Norge er Einar Bergs oversettelse. Denne oversettelsen er tilgjengelig i de fleste bokhandlerne. Ali Linstad har oversatt noen kapitler av Koranen (kap. 1 og 2). Den siste tiden har det kommet en ny svensk oversettelse som omfatter gode og viktige kommentarer. Denne oversettelsen er mye rikere enn den norske og er absolutt å anbefale for dem som kan lese svensk. For dem som kan engelsk, er det enda bedre å lese Ali Yousufs oversettelse eller en av de andre godkjente engelske oversettelser. Råd når du leser en oversettelse: 1. Husk at det du leser bare er en oversettelse og ikke Koranen selv. Det er med andre et menneskelig forsøk på å gjøre Koranens budskap tilgjengelig for dem som ikke kan arabisk. Forskjellen mellom Koranen selv og en slik oversettelse er nesten som forskjellen mellom et menneske og en tegning (eller bildet) av det. Av det som mistes ved oversettelse er mye av betydningen, tonenen og "musikken", bildene og animasjonen som Koranen tegner med sine ord, spenningen og følelsene som Koranen skaper når man lever med den. 2. Husk at enkelte Koranske ord og begrep ikke kan oversettes med et ord. Enkelte ord krever opp tl en hel side for å oversettes. Eks. på dette er ordet "Ilah" (gud), "Rab" (herre), "Shaytan" (Satan). Dette har noe med at et ord på arabisk kan ha mange betydninger som ikke omfattes i et norsk ord. Ordet "rab" som oversettes til herre betyr blant annet: Han som forsørger, Han som eier, Han som beskytter, Han som bevarer, Han som oppdrar, Han som får ting til å vokse opp, Han som er høy osv osv og alle disse betydningene er ment samtidig. En annen ting når det gjelder ord og begrep er at noen ord som ikke nødvendigvis er negative på arabisk, blir kanskje oversatt til negative ord på norsk som ordet "kafir" (vantro). Dette gjør det nødvendig at man undersøker ting nøyere. Spør når du ser at noe virker annerledes. 3. Koranen inneholder vers som er "genrelle" og vers som er "spesifikke", vers som "gjelder" og vers som er blitt "opphevet", vers som er "entydige" og vers som er "flertydige" og mye slikt. Man trenger derfor en del hjelpemidler for å forså Koranen på riktig måte. Ikke nøl igjen å spørre om evt. ting som virker rare eller om ting som ikke ser ut til å stemme. Flere råd?

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003