Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

KRL-Faget

Spørsmål

Hva er det muslimer opplever som utfordringer med KRL-faget? Hvilke problemer skaper det for muslimer å måtte ha religionsundervisning slik KRL-faget legger opp til? (Faget vektlegger kristendommen 60% og andre religioner 40%. Grunnen til at kristendommen teller 60% begrunnes med at en trenger kunnskap om kristendommen for å forstå det norske samfunn og norsk historie, fordi dette er en stor del av den norske kulturarven.) Både kristendommen og islam har et eksklusivt åpenbaringsbegrep. Hvordan reagerer muslimer når disse to religionene i KRL-faget presenteres som like sanne? L97 understreker at KRL-faget ikke skal være forkynnende. Har det muslimske samfunn tillit til at dette stemmer / overholdes? Hva vil muslimer føle er spenningen mellom kristendom og islam?

Svar

Dette spørsmålet krever faktisk mer ekspertise enn det jeg sitter meg. Jeg skal forsøke å få svar fra noen andre. Inntil videre kan jeg svare slik: Noen lærere vil sikkert være nøytrale og undervise på en objektiv måte. Andre vil sikkert IKKE være det. Vi stoler derfor ikke på at dette vil fungere bra nok. Videre har vi som muslimer flere historier som er parallelle med jødiske og kristlige. Hva gjør man med disse? Vi vil ikke at barna våre blir så dratt mellom forskjellige retninger før de slev har et eget ståsted. I tillegg frykter vi at et slikt fag gjør det likegyldig for barna. (Alle hevder at de har rett og alt er likt) ... Jeg tror ikke på noen ting sier noen barn allerede nå! Vi ønsker ikke dette. En ting til: Selv om vi bor i Norge kan man ikke akseptere å lage salat av alle religioner i Norge. 60 % er kristendom og 40% til alle andre! Dette er ingen salat vi prater om. Det er faktisk en religion som betyr alt for mange. Jeg vil at barne mine skal være 100% muslimer og så skal de lære OM andre så godt de kan.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003