Lørdag, 02.12.2023 - 18. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Røyking

Spørsmål

Assalamou alaikum Jeg lurer på om det er lov for muslimer å røyke, står det noe om dette i koranen? Wassalam

Svar

Salam bror. Røyking fantes ikke i profetens tid. Det finnes derfor ingen tekster som direkte kan relateres til røyking. Allikvel kan vi finne generelle regler islam setter til grunn for haram og halal som lett kan relateres til røyking. I lys av slike regler sier flere lærde at røyking er haram og det er dette som også er min personlig mening. Av disse reglene kan man nenve: 1. Koranen sier at alt stygt (khabith) er haram. K. 7:157 (... og som påbyr dem det som er rett og forbyr det urette, tillater gode ting og forbyr de stygge ..). Røyking kan på ingen måte beskrives som noe godt. Selv de som røyker innrømmer at det en tabbe de gjorde da de en eller annen gang startet å røyke. 2. Alt som skader helsen er haram. (K. 2:195: Gi av det dere har for Guds sak. Styrt dere ikke i undergangen med egne hender, men gjør det gode. Gud holder av dem som gjør godt.) Eller: (K. 4:24: Drep ikke hverandre! dere selv Gud er nådig mot dere!). En hadith forteller at de som tar livet av seg selv, blir på Dommens dag straffet med at de om igjen og om igjen vil drepe seg selv på samme måte som de tok livet av seg selv i dette livet". 3. Røyking er en plage for andre mennesker som ikke røyker. Regelen i islam er slik "Gjør hverken skade for deg selv eller skade for andre" (la darar wala dirar). De som røyker må derfor tenke ekstra på barna deres og passe godt på at de ikke røyker når de er tilstedet. Man kan også snakke om den vonde lukten som røykere blir påført på grunn av tobakken. I enkelte tilfeller kan det være meget tøft å prate ved nært hold med en som røyker på grunn av dårlig ånde :-) 4. Røyking er sløsing av penger (israf). Penger blir sett på i islam som noe Gud har betrodd oss og vi er pålagt til å bruke dem på en fornuftig og god måte. Det er vanskelig å forsvare at man kaster bort hundrevis av kroner på røyk. 5. I tillegg til dette må vi legge til at de fleste tobakkfabrikker er nesten som en mafia som gir blaffen i folkens helse og som bare interesserer seg i å tjene penger. Vi må derfor være forsiktige med å støtte dem. Mange av dem er amerikanske (les israelske) firmaer og dette blir en ekstra grunn for å boikotte dem. Wassalam. Basim Ghozlan

  • Basim Ghozlan
  • 15.01.2004