Tirsdag, 05.12.2023 - 21. Jamad Awwal 1445 h.

Om Islam

SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er Sharia?

Spørsmål

Hva går sharia ut på, og i hvor stor grad blir sharia fulgt av muslimer i Norge sett i forhold til et muslimsk land som f.eks Saudi Arabia?

Svar

Shari'a er en lovgivning basert på islams kilder. Den er veldig fleksibel og kan tilpasses de forskjellige forhold over tid og sted. Shari'a kan bare anvendes når staten går for dette. Enkelte personer, grupper eller organisasjoner har ingen mynidghet til å anvende shari'a på egen hånd. Det som finnes i dag rundt omkring er det som heter å være praktiserende muslim. Eller med andre ord å følge islam på person-nivå. Som f. eks. å be, faste, betale sakah osv. Det er dette som finnes i Norge. Shari'a eksisterer ikke i Vesten. Ikke i de fleste muslimske land heller. Jeg må minne om at Sharia i sin riktig form IKKE er praktisert noe sted. Det som er praktisert nå i enkelte land er litt av hvert. Det er blanding av sharia, stammekulturer og vestlige lover slik at det ser ut som en ekkel salat :-( Det er beklagelig at de fleste som tenker på shari'a tenker på kapping av hender og hogging av hoder. Shari'a er faktisk noe helt annet enn som så. Riktignok har shari'a strenge straffer, men de rettes mot kriminelle mennesker som tyver, mordere og voldtekstpersoner. Det de aller fleste muslimer binder med shari'a er rettferdighet, trygghet, veldferd, utvikling, persnvern, omtanke og alle andre menneskelige aspekter. Da shari'a var en gang praktisert var det muslimske samfunnet et overlegent samfunn overfor alle andre. Vesten hadde mye å lære av muslimene på denne tiden.

  • Basim Ghozlan
  • 06.09.2003